07.07. Grattis: Klas, Klaus | Respons
Johannes församling

Körerna startar igen i januari!

Johannes församling

15.07.2019, 15:59 /  uppdaterad 21.01.2020, 15:14
körsång noter johannes församling unsplash

Är du intresserad av att sjunga i kör? Nu har du din chans! I januari kör Johannes församlings körer i gång igen efter julpausen. Församlingens körer övar endera på Högbergsgatan i centrum eller i S:t Jacob på Drumsö. Körövningar hålls i regel en gång per vecka.

Här nedan kan du läsa mer om körerna och bestämma dig för i vilken kör du kunde passa in. Mera information hittar du under fliken Musik, vartefter du klickar dig vidare in på respektive kör. Ta gärna kontakt med körledarna om frågor uppstår.

Roströsten

Till Roströsten är alla välkomna som gärna sjunger men inte litar tillräckligt på sin förmåga att hålla ton och läsa noter. Kören övar varje torsdag kl. 18.30–20.30 i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 D, andra våningen. I Roströsten lägger man ner mycket energi på tonbildning och sångteknik, och sjunger sånger som dels lämpar sig för högmässan och dels visor och profana sånger som kan framföras i andra sammanhang. Roströsten leds av Eva Henricson. Första övningen är 16.1 kl. 18.30–20.30.

S:t Jacobskören

S:t Jacobskören är en blandad kör som består av ett tjugotal sångare. Vi övar i regel varje tisdag kl. 18.30–20.30 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal och medverkar 3–4 gånger per termin i högmässan i S:t Jacob eller i Johanneskyrkan. Utöver det deltar vi gärna i större evenemang tillsammans med andra körer både i församlingen och på annat håll. I maj 2020 deltar kören i kyrkomusikfesten i Åbo. Kören leds av Eva Henricson. Första övningen är 14.1 kl. 18.30–20.30.

Tomas vokalensemble

Tomas vokalensemble är inriktad på liturgisk körmusik från olika tidsepoker, allt från 1500-talet fram till 2000-talet. Ensemblen består av omkring 12 sångare och sjunger regelbundet i Johannes församlings gudstjänster, oftast i Johanneskyrkan men några gånger i året även i Gamla kyrkan och Berghälls kyrka. Vi välkomnar nya sångare med god notläsningsförmåga och möjlighet att öva på egen hand hemma. Ledare är Dag-Ulrik Almqvist. Första övningen är 23.1 kl. 19–20.45.

Passionärerna

Passionärerna är Johannes församlings seniorkör som repeterar torsdagar kl. 10.30–12 i Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97. Efter övningen kan koristerna äta lunch i matsalen till subventionerat pris. Kören ordnar middagar och resor, sjunger i gudstjänster och vid allsångstillfällen och stöder församlingens missionsprojekt med årliga projekt. Kören leds av Anne Hätönen (höstterminen 2019) och Anna Maria Böckerman. Första övningen är 23.1 kl. 10.30–12.

I Johannes församling finns också två barnkörer.

S:t Jacobs barnkör

Barnkören övar varje tisdag kl 15–15.45 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal. I kören sjunger främst barn som deltar i församlingens eftisverksamhet i S:t Jacob. Barnkören medverkar t.ex några gånger om året i Mässa med små och stora i S:t Jacobs kyrka. Barnkören leds av Eva Henricson. Första övningen är 14.1 kl. 15–15.45.

Kronans barnkör

Barnkören övar torsdagar kl. 14.30–15.15 i eftis i Kronan. Kören leds av Eva Henricson. ‍Första övningen är 16.1 kl. 14.30–15.15.