05.12. Grattis: Selma | Respons
Johannes församling

Johannes församling söker en ledande diakoniarbetare

Johannes församling

05.03.2020, 09:40
Vill du arbeta i församling? Är du behörig diakonissa eller diakon? Då kanske jobbet som ledande diakoniarbetare är något för dig!
Person håller en annan persons hand

Till vårt arbetslag söker vi en ledande diakoniarbetare med uppgift att leda, förverkliga och utveckla diakonin i Johannes församling. Vi förutsätter att du är behörig diakonissa/diakon. Lönen är i kravgrupp 601. Arbetet inleds så fort som möjligt.

Som ledande diakoniarbetare är din uppgift:

– Att operativt förverkliga och leda diakonin i enlighet med församlingens arbetsfördelning och strategiska målsättningar.

– Att hålla kontakt till prosteriets och samfällighetens kontaktpersoner.

– Att ansvara för samarbete med myndigheter, Johannes diakoniförening, organisationer, stiftelser och andra samarbetsparter.

– Att koordinera arbetsfördelningen mellan diakoniarbetarna.

– Att sköta diakonins administrativa uppgifter. Vi använder främst Office 365 och Status.

– Att koordinera diakonins andel av församlingens gudstjänstliv.

Tillsammans med teamet på tre diakoniarbetare koordinerar du:

– Till diakonin hörande specialprojekt, seminarier och utbildningar

– Koordinering av frivilligverksamhet

– Handledning av praktikanter

– Arbetsområdets information

Mera info och formulär för ansökan finns på rekry.evl.fi fram till den 20.3 kl. 16.

Intervjuerna sker tisdagen den 24.3 efter kl. 15.30.

För tilläggsinformation kontakta kaplan Monica Heikel-Nyberg, tel 050 545 6172.