28.05. Grattis: Alma | Respons
Johannes församling

Johannes församling inleder samarbetsförhandlingar med personalen inom småbarnspedagogik

Johannes församling

12.04.2022, 10:30 /  uppdaterad 12.04.2022, 10:18

Församlingsrådet för Johannes församling har den 11.4.2022 fattat beslut om att inleda samarbetsförhandlingar med personalen inom småbarnspedagogik.

Samarbetsförhandlingarna omfattar personalen inom småbarnspedagogik som har fortlöpande avtal eller tjänst. Under läsåret 2021–22 har församlingen sju ordinarie anställda barnledare samt en ledare för småbarnspedagogiken. Åtta personer har fortlöpande avtal för att inkallas vid behov. Vidare har församlingen sex tidsbundna arbetsavtal som går ut under eller efter innevarande läsår.

Samarbetsförhandlingarna inleds den 25.4.2022.

Övriga anställda i Johannes församling omfattas inte av samarbetsförhandlingarna.

Beslutet gällande samarbetsförhandlingar fattades utifrån produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker, som omfattar förändring i såväl verksamheten som de utrymmen den bedrivs i. Enligt arbetsgivarens preliminära uppskattning kan förändringarna innebära att upp till 13 personer sägs upp.

För tillfället tillhandahåller församlingen sammanlagt 107 platser i två eftermiddagsklubbar på Drumsö och Kronohagen. Församlingsrådet konstaterar att Johannes församling förbundit sig att ha eftermiddagsverksamhet i samarbete med Helsingfors stad för 40 + 40 barn hela läsåret 2022–23. Församlingsrådet har beslutat att Johannes församling går in för att avsluta eftermiddagsverksamheten efter detta. Målsättningen är att istället utveckla småbarnspedagogiken, så att den bättre täcker alla åldersgrupper och så att församlingen är fri att utforma verksamheten själv.

Gällande utrymmena där eftermiddagsverksamheten för tillfället bedrivs har församlingsrådet gått in för att avstå från utrymmena på Sjötullsgatan i Kronohagen fr.o.m. 7/2023. Församlingen utreder möjligheten att avstå från utrymmena på Drumsö fr.o.m 7/2023.

Till skillnad en del andra arrangörer av eftermiddagsverksamhet betalar Johannes församling hyror för de utrymmen där klubben håller till. Från och med årsskiftet tredubblades denna hyra p.g.a. en omfördelning av hyror inom Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Församlingen står i dagsläget också för matkostnaderna vid eftermiddagsklubben, städning samt för personalkostnader genom att man strävat efter att anställa den personal som arbetar för församlingen. Detta i kombination med det sjunkande medlemsantalet och därmed minskade intäkter genom kyrkoskatt, minskar på församlingens möjligheter att erbjuda lika mångsidiga tjänster som förut.

Församlingsrådet beslutade därför att inleda samarbetsförhandlingar med personalen inom småbarnspedagogiken med målsättningen att definiera behovet av personal inom småbarnspedagogiken efter läsåret 2022–23.

– I tider av förändring har vi grundligt funderat igenom hur vi bäst kan fullgöra vårt uppdrag bland barnen och barnfamiljerna på vårt område. Det leder till att personalens situation förändras och vi anstränger oss nu för att stöda våra anställda på bästa möjliga sätt, säger kyrkoherde Johan Westerlund.

Församlingen har skickat ut en enkät till alla familjer som har barn i församlingens nuvarande eftermiddagsverksamhet. Med enkäten vill man kartlägga vilka behov och önskningar familjerna har just nu.

Församlingen fortsätter också samarbeta med daghem och skolor på området, ordna program för barnen till jul och påsk, läger då skolan har lov och mycket mer.

Ytterligare information:

Kyrkoherde Johan Westerlund: tfn 050 521 3573 / johan.westerlund@evl.fi

Församlingsrådets vice ordförande Martina Harms-Aalto: martina@martinaharms.fi

Länk till Protokoll från församlingsrådets möte 11.4.2022

Övriga bilagor fås på förfrågan till församlingens kansli.