25.05. Grattis: Urban | Respons | Suomeksi | In English

Johannes församling

Humlans eftis stänger i höst

Johannes församling

24.05.2018, 14:25
Humlans eftis stänger i höst och verksamheten i utrymmet Hörnan funderas om.

Eftiset Humlan som Johannes församling tillhandahållit på Högbergsgatan 10, håller stängt läsåret 2018-1019. Det beror i första hand på att antalet anmälningar till församlingens eftis kraftigt sjunkit sedan motsvarande eftermiddagsverksamhet inrättats av andra aktörer i Cygnaeusskolans egna utrymmen.

Eftermiddagsklubbarna på Drumsö och i Kronohagen fortsätter som förut.

Lokalen på Högbergsgatan planeras nu om för annan verksamhet. Under sommaren arrangeras bland annat Sommarcafé på samma adress, måndagar kl. 13—15 från och med den 25.6.

Johannes församling erbjuder även i fortsättningen en mångsidig verksamhet för barn i skolåldern. Läs mera här: Johannes barnverksamhet

Mera information ger:

Johan Westerlund

kyrkoherde, Johannes församling

09-2340 7710 / 050 521 3573

johan.westerlund@evl.fi