02.12. Grattis: Beata, Beatrice, Bernice | Respons
Johannes församling

Ge respons på sjukhusprästernas arbete

05.02.2019, 10:42
Nu samlar vi in respons för att kunna utveckla sjukhusprästernas arbete.

​Har du träffat en präst på sjukhuset och hur påverkade det mötet dig?

Nu kan du som patient eller anhörig ge respons. Församlingarna i Nyland samlar in respons gällande sjukhusprästerna i samarbete med Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt. I Helsingfors gäller responsuppropet verksamheten på Mejlans sjukhus, HUS Psykiatricenter och Kvinnokliniken.

Du kan ge respons fram till den 24.2.2019. Här hittar du enkäten.

Enkäten är kort och det tar endast någon minut att fylla i den. Du får vara anonym. Svaren används för att utveckla arbetet till patienternas, de anhörigas och vårdspersonalens bästa.

På sjukhusen inom HUS arbetar sjukhuspräster från den evangelisk-lutherska kyrkan. Prästerna har absolut tystnadsplikt. Inom sjukhussjälavården respekterar man vars och ens personliga övertygelse och livsåskådning utgående från religionsfriheten.