14.04. Grattis: Ruben | Respons
Johannes församling

Dagsläger för lågstadiebarn i juni 2021 – anmälan förlängd till 24 april

Johannes församling

01.03.2021, 09:35 /  uppdaterad 09.04.2021, 14:19

Johannes församling ordnar dagsläger för barn i lågstadieåldern tre veckor i juni (7–24.6.2021) på Heikasvägen 7 och i Hörnan, Högbergsgatan 10. Lägren ordnas under vardagar kl. 9–16.30. Vi kommer att vara mycket utomhus, med möjlighet till rörelse och lek.

Priset för en vecka är 90€, två veckor 130€ och tre veckor 150€. I priset ingår lunch och mellanmål.

Anmälningstiden är 1.3–23.4. Deltagarantalet är begränsat och vi tar emot barnen i anmälningsordning, barn i åk 1 och 2 har förtur. Tisdag 6.4 meddelas om barnet fått plats. Vi skickar en faktura efter lägret. Anmälan är bindande och möjliga annulleringar bör göras senast 7 dygn innan lägret börjar. För annulleringar som görs efter det uppbärs en avgift på 50% av deltagaravgiften. Med läkarintyg är det möjligt att annullera senare. Församlingen kan bevilja befrielse från avgiften på ekonomiska grunder.

Frågor kan riktas till Helena Hollmérus (från 1.4).

Anmälningslänkarna finns listade nedan

Man kan anmäla barnet för alla veckor via en och samma länk.

Hörnan 7–11.6

Hörnan 14–17.6

Hörnan 21–24.6

Heikasvägen 7–11.6

Heikasvägen 14–17.6

Heikasvägen 21–24.6