25.02. Grattis: Jessica | Respons
Johannes församling

Chans till nattvard – varje onsdag med start 10.2

Johannes församling

01.02.2021, 16:49 /  uppdaterad 24.02.2021, 10:44
En kyrkbyggnad i rött tegel

Saknar du nattvarden?

Vi firar en enkel, meditativ kvällsmässa i Johanneskyrkan varje onsdag kl. 16.30, med start 10.2.

Till mässan välkomnas sex gudstjänstbesökare. På så sätt håller vi oss inom den rekommenderade gränsen på sex personer. Mässan strömmas inte.