12.08. Grattis: Klara | Respons
Johannes församling

Augusti i församlingen

Johannes församling

22.07.2022, 16:54 /  uppdaterad 02.08.2022, 15:05
mln som speglar sig i sjö, öar

Här hittar du vårt program, dag för dag, för augusti 2022. Händelsekalendern uppdateras kontinuerligt. Ta gärna kontakt med kansliet ifall du har frågor!

1.8 Måndag

Sommarcafé kl 13-15 i Hörnan. Salenius.

2.8 Tisdag

Lunchmusik kl 12 i Gamla kyrkan.

Middagsbön och diakonijour kl 12-14 i Johanneskyrkan. Salenius.

5 o´clock organ kl 17 i Johanneskyrkan. Santeri Siimes.

3.8 Onsdag

Sommarandakt och café kl 14 i S:t Jacobs kyrka. Busck-Nielsen och Enlund.

Helsingfors orgelsommar konsert kl 19 i Johanneskyrkan. Tuuli Lempa och Tomi Satomaa.

4.8 Torsdag

Klavertramp – lunchmusik i Berghäll kl 12 i Berghälls kyrka. Enlund och Böckerman.

7.8 Nionde söndagen efter pingst

Mässa kl 10 i S:t Jacobs kyrka. Heikel- Nyberg och Enlund.

Högmässa kl 12 i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg och Enlund.

8.8 Måndag

Sommarcafé kl 13-15 i Hörnan. Salenius. Sista för sommaren.

9.8 Tisdag

Lunchmusik kl 12 i Gamla kyrkan.

Middagsbön och diakonijour kl 12-14 i Johanneskyrkan. Salenius.

5 o´clock organ kl 17 i Johnneskyrkan. Enlund.

10.8 Onsdag

Sommarandakt och café kl 14 i S:t Jacobs kyrka. Heikel-Nyberg och Böckerman.

Helsingfors orgelsommar: konsert kl 19 i Johanneskyrkan. Pauliina Hyry, orgel.

11.8 Torsdag

Skolstart, start för Eftis i Kronan och S:t Jacob samt Fritids i S:t Jacob.

Fritids är öppet för skolbarn i klasserna 3 till 6 måndag-torsdag kl 13-16.30.

14.8 Tionde söndagen efter pingst

Mässa kl 10 i S:t Jacobs kyrka. Heikel-Nyberg och Böckerman.

Högmässa kl 12 i Johanneskyrkan. Repo-Rostedt, Heikel-Nyberg och Enlund.

Mässa kl 15 i Folkhälsanhuset i Brunakärr. Repo-Rostedt och Böckerman.

15.8 Måndag

Familjecafé kl 9.30-12.30 med musiklek kl 10 och babyrytmik kl 11 i Hörnan. Wahlström.

16.8 Tisdag

Lunchmusik kl 12 i Gamla kyrkan.

Middagsbön och diakonijour kl 12-14 i Johanneskyrkan. Suonto.

5 o´clock organ kl 17 i Johanneskyrkan. Enlund.

Andakt kl 17.30 i seniorhuset på Drumsö. Terho och Böckerman.

Musiklek kl 10 vid Arabias invånarhus, Indiagatan 1, utrymmet ”Kääntöpaikka”. Wahlström.

17.8 Onsdag

Sommarandakt och café kl 14 i S:t Jacobs kyrka. Repo-Rostedt och Böckerman.

Församlingsvalet: Öppen infokväll kl. 17 i Högbergsgården med bl.a. Lotta Keskinen.

Helsingfors orgelsommar: konsert kl 19 i Johanneskyrkan. Niels Burgmann, Tuuli Lindberg, Erica Nygård, Eva Rysä.

18.8 Torsdag

Familjecafé kl 9.30-12.30 med musiklek kl 10 i St Jacob. Wahlström.

Klavertramp – Lunchmusik i Berghäll, kl 12 i Berghälls kyrka. Böckerman, Almqvist.

19.8 Fredag

Familjecafé kl 9.30-12.30. Musiklek kl 10. I Hörnan. Wahlström.

21.8 Elfte söndagen efter pingst

Mässa kl 10 i S:t Jacobs kyrka. Terho och Almqvist.

Högmässa kl 12 i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg, Terho och Almqvist.

22.8 Måndag

Familjecafé kl 9.30-12 med musiklek kl 10 och babyrytmik kl 11. Wahlström.

23.8 Tisdag

Lunchmusik kl 12 i Gamla kyrkan

Middagsbön och diakonijour kl 12-14 i Johanneskyrkan. Salenius.

5 o´clock organ kl 17 i Johanneskyrkan. Almqvist, Böckerman, Enlund.

Musiklek kl 10 vid Arabias invånarhus, Indiagatan 1, utrymmet ”Kääntöpaikka”. Start 16.8. Wahlström

24.8 Onsdag

Sommarandakt och café kl 14 i S:t Jacobs kyrka. Terho och Böckerman.

25.8 Torsdag

Familjecafé kl 9.30-12 med musiklek kl 10 i St Jacob, andra våningen. Wahlström.

Öppet hus och programkväll för ungdomar kl 15-20 i Hörnan. Grönroos, Palmén.

26.8 Fredag

Familjecafé kl 9.30-12.30 med musiklek kl 10 i Hörnan. Wahlström.

27.8 Lördag

Drumsödagen, församlingen närvarar på Casinostranden kl 12-16.30.

28.8 Tolfte söndagen efter pingst

Mässa kl 10 i S:t Jacobs kyrka. Heikel-Nyberg och Almqvist.

Högmässa med konfirmation kl 12 i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Heikel-Nyberg, Enlund, Böckerman.

Mässa med konfirmation kl 15 i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg, Terho, Henricson, Enlund.

29.8 Måndag

Lunchmusik kl 12 i Gamla kyrkan

Familjecafé kl 9.30-12.30 med musiklek kl 10 och babyrytmik kl 11. Wahlström.

30.8 Tisdag

Musiklek kl 10 vid Arabias invånarhus, Indiagatan 1, utrymmet ”Kääntöpaikka”. Start 16.8. Wahlström.

Middagsbön och diakonijour kl 12-14 i Johanneskyrkan. Frände.

31.8 Onsdag

Sommarandakt och café kl 14 i S:t Jacobs kyrka. Terho och Henricson.

Family fun kl 17-19 i Hörnan. Hollmérus.