20.03. Grattis: Joakim, Kim | Respons | Suomeksi | In English

Johannes församling

Adventstidens & julens program

Johannes församling

21.11.2018, 13:57 /  uppdaterad 23.11.2018, 14:46
Under december månad händer det mycket i församlingen.

2 december: Första advent

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Alla församlingens körer deltar.

4 december

kl. 12-14: Den traditionella grötfesten inleds med middagsbön och musikprogram i Johanneskyrkan.

6 december: Självständighetsdagen

kl. 11: Gudstjänst i Drumsö kyrka tillsammans med Lauttasaaren seurakunta, Manskören Manifestum. Uppvaktning vid hjältegravarna kl. 10.30.

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan, Akademiska sångföreningen.

9 december: Andra advent

kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka, söndagsskola.

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan, Jubilate.

11 december

kl. 18: De vackraste julsånger med små och stora i Pauluskyrkan.

13 december

kl. 14-16: Luciafest i S:t Jacobs kyrka. Anmälan senast 7.12 till diakonissan Karin Salenius.

tfn. 050 380 0867, e-post: karin.salenius@evl.fi.

15 december

kl. 10: Skolgudstjänst i Tempelplatsens kyrka.

16 december: Tredje advent

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan, Tomas Vokalensemble.

kl. 15: De vackraste julsångerna i Folkhälsanhuset i Brunakärr. Mannerheimvägen 97. Passionärerna.

kl. 16: De vackraste julsångerna i S:t Jacobs kyrka, S:t Jacobskören och S:t Jacobs barnkör. Glögg serveras kl. 15.

18 december

kl. 9.30: Skolgudstjänst i Berghälls kyrka.

19 december

kl. 18: De vackraste julsångerna i Gamla kyrkan, Tomas Vokalensemble, S:t Jacobskören och Bulevardens kammarmusiksällskap.

21 december

kl. 9.30: Skolgudstjänst i S:t Jacobs kyrka.

23 december: Fjärde advent

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.

24 december: Julafton

kl. 11: Julbön i Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97.

kl. 12-14: Jullunch i Högbergssalen. Anmälan senast 20.12 till Bettina Stenbäck, bettina.stenback@evl.fi

kl. 14: Julbön i S:t Jacobs kyrka. Solosång: Malin Döragrip.

kl. 14: Julbön i Johanneskyrkan, Akademiska sångföreningen och Akademiska damkören Lyran.

kl. 15: Julbön i Gamla kyrkan.

kl. 23: Mässa i julnatten i Johanneskyrkan.

25 december: Juldagen

kl. 12: Juldagens högmässa i Johanneskyrkan, glöggservering.

26 december: Annandag jul

kl. 18: Julsångsgudstjänst i Berghälls kyrka, Tomas Vokalensemble.

1 januari: Nyårsdagen

kl. 18: Nyårsmässa i Johanneskyrkan.

6 januari: Trettondag

kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.

kl. 12: Carols i Johannes, Johanneskyrkan. Tomas Vokalensemble.