23.10. Grattis: Severin, Sören | Respons
Johannes församling

Inhiberad: Musiklek (0–3 år) i Bokvillan

Johannes församling

Kalenteri ja kellosymboli20.10.2020 klo 13:30 - 14:30 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboli

Musiklek i Bokvillan tisdagar kl. 13.30 för 0–3-åringar tillsammans med en vuxen.

Start 18.8. Anmälan till Heidi Åberg (heidi.aberg@evl.fi).

Arrangör: Johannes församling
Kontakt: Heidi Åberg
E-post: heidi.aberg@evl.fi