10.08. Grattis: Lars, Lorentz | Respons
Johannes församling

Utantilläsning för konfirmander

Johannes församling

25.07.2019, 11:33
bibel unsplasch aaron burden

De tio budorden

1. Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar.

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.

3. Tänk på att hålla vilodagen helig.

4. Visa aktning för din far och din mor.

5. Du skall inte dräpa.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

7. Du skall inte stjäla.

8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans

tjänstefolk, hans boskap eller något annat som tillhör din nästa.

Trosbekännelsen

Jag tror på Gud,

Fadern, den allsmäktige,

himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,

Guds ende Son,

vår Herre,

som blev avlad av den heliga Anden,

föddes av jungfrun Maria,

led under Pontius Pilatus,

korsfästes, dog och begravdes,

steg ner till dödsriket,

uppstod på tredje dagen från de döda,

steg upp till himlarna,

sitter på Guds, den allsmäktige Faderns,

högra sida

och skall komma därifrån för att döma

levande och döda,

och på den heliga Anden,

en helig, allmännelig kyrka,

de heligas gemenskap,

syndernas förlåtelse,

kroppens uppståndelse

och det eviga livet.

Herrens välsignelse

Herren välsigne er och bevare er.

Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.

Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.

I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

Fader vår

Fader vår som är i himmelen.

Helgat varde ditt namn.

Tillkomme ditt rike.

Ske din vilja, såsom i himmelen

så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss i dag,

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse

utan fräls oss ifrån ondo.

Ty riket är ditt och makten och härligheten

i evighet.

Amen.

Lilla Bibeln Joh. 3:16

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.