23.01. Grattis: Ingegerd, Ingela | Respons
Johannes församling

Frågor och svar om dopet

Församlingar

03.09.2020, 10:43
Varför ska man döpa sina barn? Är det inte bättre att barnet får fatta beslutet själv som vuxen?
En pappa håller sitt nyfödda barn intill sig.

– Föräldrar gör väldigt många val för sitt barn. Man väljer ett namn, som barnet kan ändra senare. Man väljer modersmål, vilket är ett ganska grundläggande val med tanke på framtiden. Man väljer dagis, skola, hobbyn – det är en massa svåra val hela tiden där alla föräldrar gör sitt bästa för att välja rätt alternativ. Alla vill ju sina barn gott, säger Maria Repo-Rostedt som är präst i Johannes församling i Helsingfors.

När man väljer att låta döpa sitt barn väljer man också en gemenskap som symboliserar något.

– Det finns så mycket destruktivt i världen, men man kan välja att inkludera barnet i en gemenskap som står för godheten. Den som inte döper sitt barn väljer inte det destruktiva, men att medvetet välja att innesluta barnet i kyrkan är att aktivt inför Gud och sina medmänniskor välja det goda, säger Repo-Rostedt.

Hon påpekar också att dopet i första hand inte finns till för kyrkans väl.

– Ingen är så klok eller duktig att den duger för dopet. Nej, alla duger genast. Gud behöver inte dopet för att älska mig men jag behöver dopet för att komma ihåg att Gud älskar mig.

Vad händer på dopfesten?

– Vi sjunger en psalm, läser lite ur Bibeln och så håller prästen ett kort tal och ber för barnet och barnets familj. Två personer som föräldrarna på förhand har kommit överens om det med får en särskild uppgift som faddrar.

Det finns ingen åldersgräns för när man kan döpas men en vuxen måste gå dopskola eller konfirmationsundervisning för att bli döpt.

När ett dop blir aktuellt

Ditt barn kan döpas i en kyrka, i hemmet eller på något annat lämpligt ställe. Börja med att bestämma var och när dopet ska äga rum. Ta sedan kontakt med pastorskansliet för att boka en plats/präst till dopet. Prästen kommer från mammans församling.

Barn får gärna döpas inom två månader efter födseln, men även senare. Församlingen ställer vid behov avgiftsfritt församlingssalen till förfogande för ett eventuellt dopkaffe för sina medlemmar. Vi har också en dopkolt som får lånas.

Innan dopet kontaktar prästen föräldrarna för att tillsammans gå igenom dopet och svara på eventuella frågor.

Föräldrarna får en delvis färdigt ifylld blankett "Anmälan om uppgifter om barnet" från magistraten gällande den nyfödda. Blanketten, med uppgifter om bl. a. registrering av barnet, kompletteras med uppgifter om förnamn, faddrar och uppgiften om barnets modersmål. I samband med barndopet ser prästen till att barnets uppgifter sänds vidare för registrering till magistraten.

Om dopet sker senare än två månader efter födseln skall blanketten skickas in till magistraten innan dopet. Magistraten vill ha namnuppgifter inom två månader efter födseln för befolkningsdatasystemet så den lilla får sitt FPA-kort.

Vi svarar gärna på frågor om det är något du undrar över!