05.10. Grattis: Ingrid, Inger | Respons
Hela Helsingfors

Beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar

Obs!! utredningar för släktforskning beställs via skild blankett

De med asterix * märkta fältena är obligatoriska.

Personen beställningen av ämbetsbetyg gäller

Ilmoita sukunimi
Ilmoita etunimi
Ilmoita henkilötunnus tai syntymäaika
Ilmoita syntymäkotikunta

Flyttningsdatum och församling

Notera vänligen att särskilt gällande förändingar före 1950-talet är det viktigt att ange vilken församling man flyttat till/från.

Ändamål som betyget utfärdas för och antal

De uppgifter som utlämnas ur befolkningsdatasystemet skall vara nödvändiga för det uppgivna ändamålet (Befolkningsdatalag 28§ mom 1 o 2).

Ilmoita todistuksen käyttötarkoitus

Uppgifter som skall medtas

Av en levande person behöver man för bouppteckning ett ämbetsbetyg med personliga uppgifter.

I en släktutredning för bouppteckning av en död person antecknas make/maka och barn samt flyttningsuppgifter.

Ifall personen avstår från arvet, behöver man en släktutredning som innehåller uppgifter om make/maka och barn samt flyttningstider.

Ilmoita todistukseen merkittävät tiedot

En släktutredning för bouppteckning beträffande en medlem av någon församling i Helsingfors kan beställas som riksomfattande, såvida ämbetsbevis inte ännu har beställts från andra församlingar. Anteckna i fältet "Tillägsuppgifter" rubriken "riksomfattande beställning".

Beställarens uppgifter

Ilmoita tilajaan suku- ja etunimi
Ilmoita tilaajan lähiosoite
Ilmoita tilaajan postinumero
Ilmoita tilaajan postitoimipaikka
Ilmoita puhelin, josta tilaajan tavoittaa päivisin

Om ni hellre vill ha ämbetsbevis via nätet till vilken epost skall vi skicka det

 

Den här blanketten är avsedd för samfund och företag.

Är du en privatperson? Beställ intyg här.

Aktuellt gällande behandlingstider av ämbetsbetyg

3.2.2021

Behandlingstiderna gällande släktutredningar vid Helsingforsförsamlingarnas centralregister är för tillfället längre än vanligt. Intyg ur medlemsregistret är möjligt att få redan samma dag eller följande vardag. Släktutredningar tar för tillfället 5-6 veckor.

Telefontjänsten vid centralregistret är överbelastad. Vänligen ring inte för att kontrollera dagsläget gällnde din beställning.

Beställningar av ämbetsbetyg också via

telefon: (09) 2340 5001
eller på finska: (09) 2340 5000

Avgifterna for ambetsbetyg

Tilläggsuppgifter ur ärvdabalken