17.03. Grattis: Gertrud, Trude | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Detta är betaversion. Den officiella sajten finns på Helsinginseurakunnat.fi.

Beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar

Obs!! utredningar för släktforskning beställs via skild blankett

De med asterix * märkta fältena är obligatoriska.

Personen beställningen av ämbetsbetyg gäller

Ilmoita sukunimi
Ilmoita etunimi
Ilmoita henkilötunnus tai syntymäaika
Ilmoita syntymäkotikunta

Flyttningsdatum och församling

Ändamål som betyget utfärdas för och antal

De uppgifter som utlämnas ur befolkningsdatasystemet skall vara nödvändiga för det uppgivna ändamålet (Befolkningsdatalag 28§ mom 1 o 2).

Ilmoita todistuksen käyttötarkoitus

Uppgifter som skall medtas

Av en levande person behöver man för bouppteckning ett ämbetsbetyg med personliga uppgifter.

I en släktutredning för bouppteckning av en död person antecknas make/maka och barn samt flyttningsuppgifter.

Ifall personen avstår från arvet, behöver man en släktutredning som innehåller uppgifter om make/maka och barn samt flyttningstider.

Ilmoita todistukseen merkittävät tiedot

Beställarens uppgifter

Ilmoita tilajaan suku- ja etunimi
Ilmoita tilaajan lähiosoite
Ilmoita tilaajan postinumero
Ilmoita tilaajan postitoimipaikka
Ilmoita puhelin, josta tilaajan tavoittaa päivisin
Ilmoita tilauksen paikka ja aika
 

Beställningar av ämbetsbetyg också via

telefon: (09) 2340 5001
eller på finska: (09) 2340 5000

Ni kan också besöka centralregistret på Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors

Avgifterna for ambetsbetyg

Tilläggsuppgifter ur ärvdabalken