26.09. Grattis: Finn | Respons
Hela Helsingfors

Beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar

Obs!! utredningar för släktforskning beställs via skild blankett

De med asterix * märkta fältena är obligatoriska.

Personen beställningen av ämbetsbetyg gäller

Ilmoita sukunimi
Ilmoita etunimi
Ilmoita henkilötunnus tai syntymäaika
Ilmoita syntymäkotikunta

Flyttningsdatum och församling

Notera vänligen att särskilt gällande förändingar före 1950-talet är det viktigt att ange vilken församling man flyttat till/från.

Ändamål som betyget utfärdas för och antal

De uppgifter som utlämnas ur befolkningsdatasystemet skall vara nödvändiga för det uppgivna ändamålet (Befolkningsdatalag 28§ mom 1 o 2).

Ilmoita todistuksen käyttötarkoitus

Uppgifter som skall medtas

Av en levande person behöver man för bouppteckning ett ämbetsbetyg med personliga uppgifter.

I en släktutredning för bouppteckning av en död person antecknas make/maka och barn samt flyttningsuppgifter.

Ifall personen avstår från arvet, behöver man en släktutredning som innehåller uppgifter om make/maka och barn samt flyttningstider.

Ilmoita todistukseen merkittävät tiedot

Beställarens uppgifter

Ilmoita tilajaan suku- ja etunimi
Ilmoita tilaajan lähiosoite
Ilmoita tilaajan postinumero
Ilmoita tilaajan postitoimipaikka
Ilmoita puhelin, josta tilaajan tavoittaa päivisin
 

Beställningar av ämbetsbetyg också via

telefon: (09) 2340 5001
eller på finska: (09) 2340 5000

Ni kan också besöka centralregistret på Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors

Avgifterna for ambetsbetyg

Tilläggsuppgifter ur ärvdabalken