04.07. Grattis: Ulrika, Ulla, Ulrik | Respons
Hela Helsingfors

Konfirmation

Nyheter

V‍ill du bli konfirmerad? Ta gärna kontakt med den församling på vars område du är bosatt! Kontaktuppgifter

Gud, jag ger min dag till dig. Hjälp mig att se andra såsom du ser dem, och att se på mig själv såsom du ser mig. Amen.

Jonathan Silfverberg