19.02. Grattis: Fritjof | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Konfirmation

20.08.2018 16:06
Visa fler innehåll

Kontaktuppgifter

Församlingarnas hus

p. 09 23400

Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors

Facebook Respons

Samtalstjänst

Ämbetsbetyg

tfn 09 2340 5001
öppet vardagar 9-15
Tredje linjen 22 B
Blankett för beställning Skriv in dig i kyrkan

V‍ill du bli konfirmerad? Ta gärna kontakt med den församling på vars område du är bosatt! Kontaktuppgifter

Gud, jag ger min dag till dig. Hjälp mig att se andra såsom du ser dem, och att se på mig själv såsom du ser mig. Amen.

Jonathan Silfverberg