19.02. Grattis: Fritjof | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Förtroendeorgan

Visa fler innehåll

Kontaktuppgifter

Församlingarnas hus

p. 09 23400

Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors

Facebook Respons

Samtalstjänst

Ämbetsbetyg

tfn 09 2340 5001
öppet vardagar 9-15
Tredje linjen 22 B
Blankett för beställning Skriv in dig i kyrkan

Mötesprotokoll för de gemensamma förtroendeorgan finns här.

Förtroendevalda i Johannes församling, Matteus församling och Petrus församling.

Fullmäktige könsbalans
Fullmäktige nya delegater
Åldersfördelningen i gemensamma kyrkofullmäktige