19.02. Grattis: Fritjof | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Dop

29.01.2019 13:28
01.08.2018 15:35
12.02.2018 19:07
Visa fler innehåll

Kontaktuppgifter

Församlingarnas hus

p. 09 23400

Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors

Facebook Respons

Samtalstjänst

Ämbetsbetyg

tfn 09 2340 5001
öppet vardagar 9-15
Tredje linjen 22 B
Blankett för beställning Skriv in dig i kyrkan

Planerar du ditt barns dop eller skall du själv låta döpa dig? Lämna dina kontaktuppgifter så kan din församling ta kontakt med dig: Kontaktblankett

Låt bar­nen kom­ma hit till mig och hind­ra dem in­te: Guds ri­ke tillhör såda­na som de. San­ner­li­gen, den som in­te tar emot Guds ri­ke som ett barn kom­mer ald­rig dit in.

Lagstiftningen om för- och efternamn ändras vid årsskiftet‍

Den nya lagen ökar valfriheten i fråga om namn, och de bestämmelser som utgör grunden för det finländska namnskicket luckras upp så att efternamnskombinationer tillåts i högre grad.

Läs mer