30.09. Grattis: Roger | Respons
Hela Helsingfors

Dop

Nyheter

Planerar du ditt barns dop eller skall du själv låta döpa dig? Lämna dina kontaktuppgifter så kan din församling ta kontakt med dig: Kontaktblankett

Låt bar­nen kom­ma hit till mig och hind­ra dem in­te: Guds ri­ke tillhör såda­na som de. San­ner­li­gen, den som in­te tar emot Guds ri­ke som ett barn kom­mer ald­rig dit in.

Lagstiftningen om för- och efternamn ändras vid årsskiftet‍

Den nya lagen ökar valfriheten i fråga om namn, och de bestämmelser som utgör grunden för det finländska namnskicket luckras upp så att efternamnskombinationer tillåts i högre grad.

Läs mer