31.07. Grattis: Helena | Respons
Hela Helsingfors

Dop

Lapsi kastetaan Matteuksen kirkossa

Nyheter

Planerar du ditt barns dop eller skall du själv låta döpa dig? Lämna dina kontaktuppgifter så kan din församling ta kontakt med dig: Kontaktblankett

Låt bar­nen kom­ma hit till mig och hind­ra dem in­te: Guds ri­ke tillhör såda­na som de. San­ner­li­gen, den som in­te tar emot Guds ri­ke som ett barn kom­mer ald­rig dit in.

Lagstiftningen om för- och efternamn ändras vid årsskiftet‍

Den nya lagen ökar valfriheten i fråga om namn, och de bestämmelser som utgör grunden för det finländska namnskicket luckras upp så att efternamnskombinationer tillåts i högre grad.

Läs mer