21.04. Grattis: Camilla | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Andakter

Evenemang

Nyheter

Vardagsandlighet – ett plock

Morgonmässa varannan onsdag kl. 8.30–9 i Matteuskyrkan. Följ annonseringen!

Middagsbön i Johanneskyrkan, varje vardag kl. 12. Högbergsgatan 12.

Lunchmusik i Gamla kyrkan, tisdagar kl. 12. Lönnrotsgatan 6.

Kristen meditation i Johanneskyrkan, torsdagar kl. 17.30. Högbergsgatan 12.

Morgonandakt tisdagar / Morgonbön torsdagar kl. 9 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Tanke för dagen, bön, lovsång.

Se detaljerat program i Kyrkpressen.

Gud, hjälp mig att känna hur ditt ansikte lyser mot mig som solljus också då när jag själv går i skuggornas dal. Amen.

Monica Heikel-Nyberg

Det finns tre svenska församlingar i Helsingfors inom vars verksamhet det firas en mängd andakter varje vecka. Se närmare information på församlingarnas hemsidor:

Johannes församling (södra Helsingfors)

Matteus församling (Östra Helsingfors)

Petrus församling (norra Helsingfors)