20.02. Grattis: Ragnborg | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Advent

Nyheter

Hosianna Davids son,

välsignad vare han!

Välsignad Davids son,

som kommer i Herrens namn!

Hosianna! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Välsignad Davids son,

som kommer i Herrens namn!