27.05. Grattis: Ingeborg | Respons | Suomeksi | In English

Matteus församling

Barn och familjer

Evenemang

Nyheter

‍Vi jobbar med verksamhet för barn och familjer:

Catarina Bärlund-Palm, familjearbetsledare

  • 050 380 3936
    catarina.barlund-palm@evl.fi

Daniela Strömsholm, musikledare

  • 050 596 7769
    daniela.stromsholm@evl.fi