19.10. Grattis: Viking | Respons | Suomeksi | In English

Johannes församling

Jordfästning

Kyrkliga förrättningar

När ett dop, en kyrklig vigsel eller jordfästning blir aktuell kontaktar du Johannes församlings pastorskansli på numret (09) 2340 7700. På pastorskansliet får du hjälp med att boka präst och kantor till förrättningen.

Du kan även boka kyrka och församlingssal för förrättningen via pastorskansliet. Våra kyrkor är: S:t Jacobs kyrka, Gamla kyrkan och Johanneskyrkan - som är församlingens huvudkyrka.

På Johannes församlings område finns även: Tempelplatsens kyrka, Sveaborgs kyrka, Berghälls kyrka och Kampens kapell.‍

Johannes församlingssalar