29.09. Grattis: Mikael, Mikaela | Respons
Johannes församling

Jordfästning

Kyrkliga förrättningar

När ett dop, en kyrklig vigsel blir aktuell kontaktar du Johannes församlings pastorskansli på numret (09) 2340 7700.

När du planerar en jordfästning bokar du lättast kyrka och församlingssal via begravningsportalen, som du hittar genom att klicka på bilden nedan:

Ett kors av sand tecknas på kistlocket, text på bilden:

Våra kyrkor S:t Jacobs kyrka och Gamla kyrkan bokas via portalen, men församlingens huvudkyrka, Johanneskyrkan, bokas via pastorskansliet.

På Johannes församlings område finns även Tempelplatsens kyrka, Sveaborgs kyrka, Berghälls kyrka och Kampens kapell.‍

Johannes församlingssalar