16.01. Grattis: Gudmund, Germund | Respons | Suomeksi | In English

Johannes församling

Förvaltning och organisation

Visa fler innehåll

Kontaktuppgifter

Johannes församling pastorskansli

p. 09 2340 7700

Högbergsgatan 10, gatunivå, 00120 Helsingfors

johannes.fors@evl.fi

Personal
Förtroendevalda
Lokaler

Samtalstjänst

Ämbetsbetyg

tfn 09 2340 5001
öppet vardagar 9-15
Tredje linjen 22 B
Blankett för beställning Skriv in dig i kyrkan

Protokoll från församlingsrådsmötena

2018

Protokoll 6.2.2018

Protokoll 14.3.2018

Protokoll 11.4.2018

Protokoll 8.5.2018

Protokoll 6.6.2018

Protokoll 5.9.2018
Protokoll 10.10.2018
Protokoll 13.11.2018
Protokoll 14.12.2018