09.08. Grattis: Eira, Natalie | Respons
Hertonäs kyrka

Hertonäs kyrka

Matteus församling

04.04.2017, 11:42
Vid gatan i gamla Hertonäs står Hertonäs kyrka som blev klar 1958 och vars vita altarvägg är skrovlig och knölig, liksom påskmorgonens tomma grav bruten i berget.

‍Hertonäs kyrka blev klar 1958 och är ett aktivitetscentrum som utöver kyrksalen innefattar förrättningskapell, gymnastiksal, auditorium, kontors- och klubbutrymmen samt en ungdomsbyrå. Arkitekten Osmo Lappo utformade ritningarna till kyrkan. I kyrkans aktivitetssal kan man utöver motionsverksamhet även ordna festtillställningar. I salen finns en scen utrustad med modern teknik för konserter och teaterföreställningar.

På kyrkans altarvägg finns ett krucifix i trä av skulptören Gunnar Uotila. Kyrkotextilerna är designade av textilkonstnären Dora Jung och altarsilvret är formgivet av akademikern Bertel Gardberg.

I församlingssalen finns målningen Kristus ristillä (Kristus på korset) av Uuno Eskola, känd som bildkonstnär, skådespelare och författare. Målningen Angelus i vestibulen är gjord av konstnären Anna Räsänen. På väggen i den andra församlingssalen finns bilder på församlingens kyrkoherdar. Det nyaste verket är konstnären Silja Rantanens porträtt från 2004 av biskop emeritus Eero Huovinen som finns i kyrkans vestibul. Verket är lånat från Helsingfors stifts samlingar.

Kyrkans orgel är byggd 1962 av Veikko Virtanen Ab. Den har 25 register. I klockstapeln som ritades av Osmo Lappo finns tre österrikiska klockor med uttrycken Sola gratia (Av nåd allena), Sola fide (Genom tron allena) och Propter Christum (För Kristi skull) ingraverade. Två av klockorna har mottagits som donationer, den ena av G.W. Sohlbergs industrier och den andra av ett flertal bolag och privata församlingsmedlemmar i Hertonäs.

Kyrkan som används av Herttoniemen seurakunta grundrenoverades 2001–2002.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt för personer som hör till kyrkan att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kyrkan finns 375 sittplatser. Det finns två församlingssalar, med 60 bordsplatser i den ena och 40 i den andra. Salarna kan anslutas till varandra och till kyrksalen genom att öppna mellanväggen och skjutdörrarna. Därtill rymmer kyrkans aktivitetssal cirka 100 personer.

I anslutning till salen finns ett välutrustat kök med mat- och kaffeservis för hundra personer.