06.06. Grattis: Gustav, Gösta, Gustava | Respons

Gravtjänster

Hur inverkar coronaepidemin på begravningsväsendet

17.03.2020, 13:03 /  uppdaterad 20.03.2020, 12:51
Samfällighetens anvisningar bygger på bestämmelserna i beredskapslagen och beaktar den till buds stående kylrumskapaciteten.

Regeringen konstaterade den 16 mars 2020 att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronaepidemin. Samtidigt gav regeringen också närmare riktlinjer för hur samhället ska tackla situationen. Syftet med dessa riktlinjer är att skydda befolkningen och att säkerställa att samhället och näringslivet ska kunna fungera. I enlighet med regeringens direktiv har Helsing-fors kyrkliga samfällighet i dag tagit i bruk följande anvisningar som är i kraft tillsvidare.

Samfällighetens anvisningar bygger på bestämmelserna i beredskapslagen och beaktar den till buds stående kylrumskapaciteten.

Jordfästningen ska ske senast inom 2-4 veckor, räknat från frånfället. I jordfästningen deltar endast de närmaste anhöriga. Vid jordfästningen kan de allra närmaste anhöriga vara närvarande även om den av regeringen fastställda 10-personersgränsen därmed överskrids Generellt gäller ändå att antalet deltagare inte ska överstiga 10 personer. De anhöriga kan om de så vill själv se till att jordfästningen strömmas så att övriga personer kan delta i förrättningen på distans. Vi ber de anhöriga vänta utanför kapellet och beakta att offentliga sammankomster med fler än tio personer inte är tillåtna.

Jordfästning vid graven rekommenderas. Om jordfästningen sker vid graven inleds förrättningen med att kistan sänks i graven varefter prästen förrättar välsignelsen. Begravningsplatsernas kantorer står till förfogande också vid sådana jordfästningar enligt särskild överenskommelse. Man kan också be att den egna församlingens kantor deltar. Om jordfästningen sker vid graven uppbärs ingen avgift för kapellet. Detta gäller också sådana avlidna som inte hört till kyrkan. Också i de fall då jordfästningen sker vid graven och vid urnbisättning är deltagarantalet begränsat till 10 personer. Vi rekommenderar att minnes-stunden senareläggs till en tidpunkt då coronaläget lättat.

Om de anhöriga vill skjuta upp jordfästningen till en senare tidpunkt kan jordfästningen hållas inom 2-4 veckor i närvaro av de närmast sörjande. Därefter kan man ge övriga sörjande möjlighet att delta i urnbisättningen som kan hållas vid ett senare tillfälle. I undantagsfall kan man också låta kremera den avlidna nu och förrätta jordfästningen i samband med bisättningen då undantagsförhållandena upphävts.

Vi ber de anhöriga och begravningsbyråerna beakta att begravningsplatsernas kontor och samfällighetens gravtjänst tillsvidare endast ger betjäning per telefon och e-post.

Om eventuella undantag från dessa anvisningar ska i förväg överenskommas med chefen för begravningsväsendet, Risto Lehto.

Tilläggsinformation:

Risto Lehto

chef för begravningsväsendet

tfn 09 2340 2760