03.07. Grattis: Egil, Ejvind, Öjvind | Respons
Hela Helsingfors

Tomasmässan

17.04.2018, 13:42
Svenska Tomasmässor i Johanneskyrkan.

Svenska Tomasmässan firas i samarbete med Johannes församling och församlingens tisdagsmässor i Johanneskyrkan.

Vad är utmärkande för en Tomasmässa?

– I Tomasmässans gudstjänstordning förenas traditionella kyrkliga element med ett aktivt nyskapande. Vid sidan av predikan får förbönen, nattvarden och musiken stor plats. Utmärkande är också att det finns många uppgifter av olika slag för gudstjänstdeltagarna, säger Ulf Skogström som är pastor för fostran vid Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Vem tror du Tomasmässan passar för?

– En strävan i Tomasmässan är att man ska kunna komma som den person man är. Eftersom det i Tomasmässan finns mycket rörelse i gudstjänstrummet kan den ha lägre tröskel än många andra gudstjänster. Man får också sitta stilla för sig själv om man vill. I arbetet kring mässan hittar de aktiva en gemenskap och får stöd av varandra.

Man har före varje mässa möjlighet till bikt kl.17.30 och efteråt får man avnjuta en kopp té i fri samvaro.

Den finska Tomasmässan firas på söndagar i Mikael Agricola.

Tomasmässan har fått sitt namn efter aposteln Tomas, den apostel som tvivlade och inte kunde tro förrän han själv såg den uppståndne Jesus. Namnet förpliktigar Tomasmässan. Det är en gudstjänst till vilken man är välkommen vare sig man är en tvivlande eller en troende Tomas eller vare sig man tidigare har gått ofta eller sällan i kyrkan.

Du är också välkommen med i Tomasmässan!

Kontaktperson: pastor Ulf Skogström, Gemensamt församlingsarbete vid Helsingfors kyrkliga samfällighet.

tfn. 09-23402239

e-post: ulf.skogstrom@evl.fi

Arrangör

Arrangör för svenska Tomasmässan är Helsingfors svenska ev. luth. församlingar.