17.10. Grattis: Saga | Respons
Hela Helsingfors

Lyssna en predikan: Till dig som förlorat ett barn

Johannes församling

06.10.2021, 15:12
Sorg, ångest och smärta vid sidan av hopp, ja rentav glädje. Alla stämningar rymdes inom samma mässa som firades den 23.9, på minnesdagen för barn som avlidit .
En fjäder i ett höstlandskap. Texten Sorgen i mig

I mässan predikar kaplan Monica Heikel-Nyberg som själv förlorat ett mycket litet, bara några veckor gammalt barn.

– Hur ska man sörja sina egna drömmar när man inte ens hunnit lära känna den lilla människan? Kan man vara en mamma fastän man inte längre har ett barn?

Heikel-Nyberg berör teman som hur man lever med sorg, vilken roll och plats de syskon som fötts i familjen senare kan få liksom hur man låter den egna sorgen vila.

– Jag kan också känna en glad förväntan på att en dag få träffa det egna barnet i himlen och lära känna hen precis sådan som hen är i Guds ögon, säger Heikel-Nyberg.