06.07. Grattis: Halvar | Respons
Hela Helsingfors

För dig som sörjer

05.03.2020, 09:23
Sorg är en naturlig reaktion på att något i livet har förändrats. Du har kanske förlorat någon som du älskade. Men också andra förändringar i livet, som att skilja sig, att byta jobb eller att flytta kan vara en kris som ger sorg. Man känner igen en kris på det att det finns ett före och ett efter.
Suru sisälläni, lapsensa menettäneiden messu, kuvassa valkoinen höyhen

Läs mera om sorgens faser, barn i sorg, vad du kan göra för någon som sörjer m.m. på kyrkans webbplats om sorg.