24.02. Grattis: Mattias, Mats | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

CABLE

29.01.2019, 12:39
CABLE är en metod för grupper där vi tillsammans med andra söker efter våra styrkor och lär oss att använda dem.

I gruppen läggen lägger vi grunden för förändringar och gemenskap samt stärker oss till aktivt deltagande som påverkar oss positivt.

Under träffarna tas olika teman upp där vi bl.a. funderar på vem vi är, vad vi är bra på , varifrån våra värderingar härstammar, vilka gemenskaper vi tillhör samt vad det finns för hinder och möjligheter i vår omgivning som påverkar hur vi mår.

Har du frågor och funderingar eller om du vill anmäla dig så tag kontakt!

Maria Hall-Pänttäjä, maria.hall-panttaja@evl.fi, tfn 050 380 0922