26.11. Grattis: Dagmar | Respons
Hela Helsingfors

Boka jordfästning via nätet

30.10.2019, 12:39
Det är en svår och tung tid när en närstående avlider. Bland alla känslor och frågor är det ändå nödvändigt att börja sköta många praktiska arrangemang. Helsingfors kyrkliga samfällighet har en tidsbokningstjänst som gör det lättare för de sörjande att uträtta ärenden.
Ett kors av sand tecknas på kistlocket, text på bilden:

Nättjänsten, som håller öppet dygnet runt, erbjuder möjlighet till följande bokningar som anknyter till jordfästningen: präst, kantor, begravningskapell eller kyrka samt lokal för minnesstund. Med hjälp av den elektroniska tjänsten får användaren snabbare hjälp med de praktiska arrangemangen och sorgearbetet. Församlingen tar kontakt med användaren inom tre vardagar från att användaren tagit kontakt.

Till tidsbokningen