03.08. Onneksi olkoon: Nea, Linnea, Neea, Vanamo | Palaute
S:t Jacobs kyrka

Johannes vecka 11-12

06.03.2019, 14:40 /  päivitetty 18.03.2019, 12:12
Vintersol

Må 11.3 

kl. 13: Samtalsgruppen i Majblomman. Mannerheimvägen 97. Stefan Djupsjöbacka.

kl. 15: Musiklek för 2–3-åringar tillsammans med en vuxen Högbergsgatan 10, gatunivå. Rahnasto.

kl. 17: Kantele för 5–6-åringar i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivå. Rahnasto.

Ti 12.3 

kl. 10-12: Babyrytmik, lek och servering i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån.

Sångstund för barn ca 8–12 månader kl. 10, för ca 2–8 månader kl. 11. Servering. Åberg

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med Laura Nurkka

kl. 13–14.30: Träffpunkt. Vi får besök av Tyska församlingen. Musikprogram med Sixten Enlund. Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E. Ollberg, Salenius

kl. 13.30–14.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3-åringar, Tavastvägen 125. Rahnasto.

On 13.3 

kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Gehlin, Enlund.

To 14.3 

kl. 10–11.30: Musiklek för 0–3-åringar i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1. Nyberg.

kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs församlingssal. Salenius.

kl. 16: Förbön i Johanneskyrkans krypta. Heikel-Nyberg.

kl. 18: Kristen meditation i Johanneskyrkan. 

Fr 15.3 

kl. 10 – 11.30: Musiklek i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn över 1 år. Åberg.

kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Johannessalen, Högbergsgatan 10 D. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12. 

kl. 18: Korsvägen i Johanneskyrkan. Lindström

Sö 17.3  Andra söndagen i fastan

kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Westerlund, Henricson. Roströsten. Kyrkkaffe.

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Busck-Nielsen, Almqvist. Anne Hätönen, blockflöjt och Carolina Bjon, cello. Kyrkkaffe. 

Må 18.3 

kl. 13–15: Kaffe med Johannes församling. Folkhälsanhuset i Brunakärr/Verkstaden. Mannerheimvägen 97. Ollberg.

kl. 15: Musiklek för 2–3-åringar tillsammans med en vuxen Högbergsgatan 10, gatunivå. Rahnasto.

kl. 17: Kantele för 5–6-åringar i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivå. Rahnasto.

Ti 19.3 

kl. 10–12: Babyrytmik, lek och servering i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Sångstund för barn ca 8–12 månader kl. 10, för ca 2–8 månader kl. 11. Servering. Åberg.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med Santeri Siimes. 

kl. 13.30 – 14.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3-åringar tisdagar, Tavastvägen 125. Rahnasto

kl. 17.30: Andakt i Drumsö Seniorhem, Norrsvängen 1-3. Gehlin.

kl. 18: Tomasmässa i Johanneskyrkan. Gästpredikant Tomas Ray, liturg Maria Lindberg, speaker Ritva Saario och musiker Anders Ekberg. Efteråt testund i kryptan.

On 20.3  

kl. 14–15.30: Samtalsgruppen Sjötorpet. Högbergsgatan 10. Ollberg.

kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Almqvist.

To 21.3 

kl. 10–11.30: Musiklek för 0–3-åringar i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1. Nyberg.

kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacob. Kvarnbergsbrinken 1. Salenius.

kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan. 

Fr 22.3 

kl. 10: Nallegudstjänst i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg, Åberg, Hollmérus. Tag gärna med en egen nalle. Servering i kryptan efteråt. Musikleken i Hörnan deltar i gudstjänsten.

kl. 10–18: Postningstalko för insamlingen Gemensamt Ansvar, Högbergsgatan 10, andra våningen. Välkommen med för en kortare eller längre stund.

kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergssalen, Högbergsgatan 10 D. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12. 

Sö 24.3 Marie bebådelsedag

kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Heikel-Nyberg, Henricson. Kyrkkaffe 

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Gehlin, Almqvist, Vokalensemblen Duacappella. Kyrkkaffe.  

kl. 15: Mässa i Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimgatan 97. Lindström, Almqvist, Passionärerna.

Middagsbön i Johanneskyrkan vardagar kl. 12.