16.01. Onneksi olkoon: Ilmari, Ilmo | Palaute
S:t Jacobs kyrka

Drumsö kyrka renoveras för 15 miljoner

14.06.2019, 09:31 /  päivitetty 14.06.2019, 14:40
Helsingforsförsamlingarnas gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt en kostnadsberäkning på maximalt 15,3 miljoner euro för renoveringen av Drumsö kyrka. De arbeten som påbörjas i år beräknas kosta runt en miljon, under de kommande tre åren ligger kostnaderna på 4–5 miljoner per år.
Lauttasaaren kirkon kirkkosali

Drumsö kyrka är byggd 1958 och är till kvadratmetrarna Helsingfors största: ca 5800 kvadratmeter stor. Byggnaden rymmer utöver församlings- och kontorsutrymmen i själva verket två kyrkor, den finska sidan som används av Drumsö församling och den svenska som Johannes församling haft i bruk under namnet S:t Jacob. Efter renoveringen kommer även det lokala musikinstitutet och stadens gruppfamiljedaghem att hyra utrymmen i byggnaden. Det kommer också att finnas plats för distansarbetsplatser för helsingforsare i huset.

Beslutet måste ännu bekräftas av kyrkostyrelsen. Grundrenoveringen påbörjas när förutsättningarna gällande tillstånd och finansiering uppfylls. Församlingen på Drumsö verkar redan i tillfälliga utrymmen det nya i köpcentret Lauttis.

Den svenska verksamheten på Drumsö drabbas inom det kommande verksamhetsåret marginellt av renoveringsarbetena eftersom S:t Jacob inte faller under renoveringens första skede. Det innebär att en del svenska grupper och körer kommer att hänvisas till nya utrymmen under hösten, medan exempelvis församlingens eftis fortsätter som normalt, liksom gudstjänsterna klockan 10 varje söndag (fr.o.m. 1.9.2019). Under juni och juli fortsätter sommarverksamheten som vanligt.

Fullmäktige godkände även en fasad- och takrenovering samt invändiga förändringsarbeten i Mikaelskyrkan i Gårdsbacka. Kostnadstaket inklusive införskaffningar är cirka 1,3 miljoner euro.

Därtill höjdes de reserverade anslagen för Botby kyrkas takrenovering 2019 från 330 000 euro till 490 000 euro.