Leirin säännöt ja turvallisuus

Haluamme järjestää turvallisia leirejä. Säännöt ja ohjeet luovat turvalliset puitteet.

Turvallisuussuunnitelma

Jokaista leiriä varten laaditaan turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmaan sisältyy riskien kartoitus, pelastussuunnitelma ja ohjeet hätätilanteita varten. Lisäksi leirillä tarvitaan leiripaikkakohtaisia sääntöjä, jotka myös kerrotaan osallistujille. Koska leirin ohjaajilla on vastuu osallistujista leirin aikana, tulee heidän antamiaan ohjeita ja sääntöjä noudattaa.

Tapaturmat ja vakuutus

Vaikka pyrimmekin järjestämään mahdollisimman turvallisia leirejä, voi tapaturmia silti sattua. Leirin ohjaajat huolehtivat ensiavusta, ottavat yhteyttä vanhempiin ja tarvittaessa järjestävät kuljetuksen lääkäriin. Leiriläiset on vakuutettu tapaturman varalta. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa mahdollisesta sairastumisesta aiheutuvia kuluja (esim. flunssa, korvasärky, umpisuoli), vaan huoltaja vastaa niistä.

Seurakunnan vakuutus ei koske leiriläisten omaisuutta. Siksi arvoesineiden mukaan ottamista kannattaa harkita.

Leirillä on mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen sovittuina aikoina. Turvallisuuden vuoksi leirillä voi uida vain uimavalvojan läsnäollessa.

Seurakunnan vakuutus ei korvaa mikäli leirialueelta on poistuttu ilman lupaa tai muutoin toimittu vastoin ohjaajien ohjeita.