Pyhäkoulu – lasten oma kirkko

Pyhäkoulu on luonteeltaan lasten jumalanpalvelus. Se sisältää hengellisiä lauluja, Raamatun kertomuksia, rukousta ja sillä voi olla yksinkertainen liturgia.

Pyhäkoulun kokoontumispäivä on ensisijaisesti sunnuntai. Näin se tarjoaa lapsiperheille säännöllisen mahdollisuuden lepopäivän pyhittämiseen silloinkin, kun perhe ei lähde seurakunnan messuun.

Pyhäkoulu on kirkon kasteopetusta, jonka tehtävänä on hoitaa lasta siinä yhteisössä, jonka jäseneksi hänet on kastettu. Pyhäkoulussa lapsi kasvaa oman ikäkautensa ja omien edellytystensä mukaisesti seurakunnan yhteyteen, sen jumalanpalveluselämään ja yhteiseen uskoon.

Pyhäkoulussa lapsella on oikeus ihmettelyyn ja rituaalien eli uskonnollisten tapojen harjoitteluun omilla ehdoillaan.


Tuomiokirkon kappelissa sunnuntaisin

Tervetuloa koko perhe! Pyhäkoulussa lauletaan, leikitään, askarrellaan ja opitaan Jumalasta ja Jeesuksesta. Tänä keväänä muistellaan myös heitä, jotka ovat kertoneet meille Jeesuksesta - kukahan oli Berta Hermansson, entä Mikael Agricola? Lapsi voi jäädä myös ilman vanhempaa pyhäkouluun, ja hänet voi hakea kirkkokahveilta kryptasta noin klo 11.30.


Pyhäkoulun opettajien yhteystiedot:
Annamari Heimonen, puh. 040 555 2500, annamari.heimonen@kolumbus.fi
Maarit Mustakallio, puh. 050 341 4686, maarit.mustakallio@evl.fi
Isabella Taipale, puh. 040 749 1255, isabellataipale@gmail.comAgricolan messun pyhäkoulu 4 vuotta täyttäneille sekä nuoremmille lapsille vanhempien seurassa.Lisätietoja Maarit Mustakallio, maarit.mustakallio@evl.fi, 050 341 4686