Antti Leino

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen tulen alun perin Forssasta, josta muutin Englantiin opiskelemaan. Valmistuin Newcastlen Yliopistosta kandidaatiksi ja London School of Economicsista maisteriksi. Englannista muutin Helsinkiin töihin. Toimin tällä hetkellä Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYssä Yhteiskuntasuhteiden päällikkönä. Olen arvoiltani liberaali. Vapaa-aikaani vietän kirjojen parissa, urheillen ja järjestötoiminnassa.

Mihin asioihin haluat seurakuntaneuvoston jäsenenä vaikuttaa?

Haluan olla edistämässä kirkossa modernia vaikuttamistyötä. Oikeudenmukaisuus on itselleni tärkeä arvo kansallisesti ja kansainvälisesti. Mielestäni kirkolla tuleekin olla suuri rooli syrjäytymisen ehkäisyssä ja kansainvälisessä työssä. Kirkon tulee nähdä sinne minne valtionhallinto ei näe.

Haluan myös edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa ja uskon, että kirkolla voisi olla selkeämpi rooli vähemmistöjen ja sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Uskonto ei saa olla väline kenenkään oikeuksien polkemiseen. Haluan myös edesauttaa eri uskontokuntien välistä yhteistyötä Helsingissä ja Suomessa.

Haluan myös, että kirkon taloudenpito on järkevää. Verotusoikeus tuo mukanaan myös vastuun ja toivon omalla osaamisellani vaikuttavan positiivisesti siihen, miten kirkko kohdentaa varallisuuttaan.