Organisaatio

Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan yleistä toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää. Seurakuntaneuvosto päättää mm. seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä valitsee valtaosan seurakunnan työntekijöistä.

Seurakuntaneuvosto on seurakuntalaisista koostuva luottamuselin. Neuvoston 16 jäsentä valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Seurakuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa kesäaikaa lukuun ottamatta ja sen puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Seurakunnan päivittäistä työtä johtaa kirkkoherra, joka toimii työntekijöiden esimiehenä ja vastaa seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.

Kirkkoherran valitsevat vaaleilla seurakuntalaiset. Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra on lisäksi Helsingin tuomiorovasti eli piispan sijainen.

Kirkkoherran apuna seurakunnan työn johtamisessa on johtoryhmä, jonka jäseniä ovat seitsemän työalan työalajohtajat sekä johtava kappalainen ja kolme aluekappalaista. Johtoryhmän puheenjohtaja on kirkkoherra. Lisäksi johtoryhmään kuuluvat tiedottaja kutsuttuna ja hallintosihteeri sihteerinä. Johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Seurakunnan toiminta on organisoitu seitsemään työalaan. Työaloja ovat jumalanpalveluselämä, kirkkomusiikki, diakoniatyö, lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö, kirkonpalvelutyö sekä hallinto. Kunkin työalan toimintaa johtaa työalajohtaja. Seurakunnan palveluksessa on noin 60 työntekijää.

Lapsi- ja perhetyö sekä kirkkomusiikki ovat Tuomiokirkkoseurakunnan työaloja.