Kun on surun aika

Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.“

Hautaan siunaaminen tapahtuu hautausmaan kappelissa, kirkossa tai haudalla yleensä kahden – kolmen viikon kuluessa kuoleman jälkeen. Helsingin kappeleissa siunauksia toimitetaan tiistaista lauantaihin.

Kappeleita ovat :

  • Malmin (pohjoinen, itäinen, läntinen, iso)
  • Honkanummen (iso, pieni)
  • Hietaniemen (uusi, vanha)
  • Hietaniemen yksityinen Krematoriokappeli

Kappeleihin pääset tutustumaan tästä. Helsingin seurakuntien kirkot löytyvät täältä.

Siunauskappeleiden varaukset tehdään Helsingin seurakuntien keskusrekisteristä , p. 09 2340 6000.

Hietaniemessä sijaitseviin Krematoriosäätiön kappeleihin varataan aika Krematoriosäätiöltä, p. 09 605 913

Pitäjänmäen seurakunnan tilojen ja pappien varaukset seurakuntatoimistosta, p. 09 2340 5600.

Pitäjänmäen seurakunnan tilat ovat käytettävissä maksutta kirkkoon kuuluville Helsinkiläisille. Hautaan siunaamiseen lisätietoja ja ohjeita käytännön järjestelyihin löydät täältä. Lisätietoja tiloistamme saat täältä

Pappi tulee pääsääntöisesti siitä seurakunnasta, missä vainaja oli viimeksi kirjoilla. Kappeleissa on omat kanttorinsa, kirkkosiunauksissa kanttorina toimii k.o. kirkon kanttori. Ennen toimitusta pappi keskustelee omaisen/omaisten kanssa siunauksen kulusta, vainajan elämästä ja muusta toimitukseen liittyvästä.


Hautajaisten jälkeen

Perunkirjoitusta varten tarvittavat virkatodistukset ja sukuselvitykset hoidetaan keskitetysti Helsingin seurakuntien keskusrekisteristä p. 09 2340 5000.

Seurakunnissa järjestetään sururyhmiä, vertaisryhmiä omaisensa menettäneille. Sururyhmä on tärkeä purku- ja latauspaikka, toisistaan välittävien ja toisiaan tukevien muodostama vertaisryhmä, jossa on lupa surra, näyttää suruaan, keskustella ja kysyä vaikeitakin kysymyksiä luottamuksellisessa ilmapiirissä. Sururyhmistä saat lisätietoja täältä.


Haagan, Munkkiniemen ja Pitäjänmäen seurakuntien yhteinen sururyhmä

Aloitus tiistaina 7.11.2017 klo 17.30 Munkkivuoren kirkolla, Raumantie 3. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa. Ilmoittautumiset Mia Salmiolle, p. 09 2340 5128, mia.salmio(at)evl.fi