Lämpimät onnittelut ja siunausta teille, jotka olette solmimassa avioliittoa!

Kirkkohäiden perusedellytys on, että sekä morsian että sulhanen ovat käyneet rippikoulun ja ovat evankelis-luterilaisen seurakunnan jäseniä. Jos kihlakumppani ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta on jonkun muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen kuten adventisti, anglikaani, babtisti, helluntalainen, katolilainen, metodisti, ortodoksi tai Vapaakirkon jäsen, voidaan pari vihkiä kirkollisesti.

Katso lisätietoja vihkimisestä täältä

Vihkikirkko

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkoissa, kotona tai muussa sovitussa paikassa. Vihkikirkko on hyvä varata hyvissä ajoin siitä seurakunnasta, jonka alueella kirkko sijaitsee. Helsingin kirkkoihin voit tutustua täällä.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta. Se voidaan tehdä aikaisintaan 4 kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen vihkimistä. Sitä varten kihlapari voi tulla asioimaan seurakuntatoimistoon, jossa he täyttävät ja virkailijan läsnäollessa allekirjoittavat lomakkeen. Lomakkeen voi myös tulostaa täältäja lähettää postitse seurakuntatoimistoon. Silloin siinä on oltava myös kahden todistajan allekirjoitukset.

Esteidentutkinta saa lainvoiman viikon kuluttua, minkä jälkeen "todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta" voidaan antaa kihlaparille. Tämä todistus on toimitettava vihkijälle. Todistus voidaan myös säilyttää seurakunnassa vihkimiseen asti, edellyttäen että pappi tulee kyseisestä seurakunnasta. Ilman todistusta vihkimistä ei suoriteta. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta.

Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus voidaan lukea ja heidän avioliittonsa puolesta rukoilla jumalanpalveluksen yhteisessä esirukouksessa siinä seurakunnassa, missä avioliiton esteet on tutkittu. Päivä voi olla mikä tahansa sunnuntai ennen vihkimistä. Kuulutus voidaan lukea lisäksi toisen kihlakumppanin seurakunnassa. Avioliittoaikomus voidaan jättää myös kuuluttamatta.

Pappi ja kanttori

Pappi kannattaa varata hyvissä ajoin omasta seurakunnasta. Hän on yhteydessä kihlapariin ennen vihkimistä. Papin kanssa käydään keskustelu ja järjestetään tarvittaessa vihkiharjoitus. Kanttori tulee siitä kirkosta jossa vihkiminen tapahtuu. Vihkimusiikin tulee soveltua toimituksen jumalanpalvelusluonteeseen. Musiikista tekee lopullisen päätöksen kanttori.

Vihkitilaisuuden jälkeen

Esteettömyystodistus täytetään vihkimisen yhteydessä papin kanssa joka toimittaa sen seurakuntatoimistoon. Vihkiminen rekisteröidään väestötietoihin ja se sekä mahdollinen sukunimen muutos näkyvät henkilötiedoissa n. viikon kuluttua vihkimisestä. Poliisin myöntämiä uusia henkilökortteja kuten ajokorttia ja passia voi hakea sen jälkeen. Niiden hankkimista varten ei tarvita erillistä virkatodistusta. Jotkut virastot ja pankit saattavat vaatia todistusta muuttuneesta nimestä. Todistuksesta käy uusi ajokortti tai passi, mikäli sen on ehtinyt jo hankkia. Muutoin nimenmutos todistetaan virkatodistuksella joita saa Helsingin seurakuntien keskusrekisteristä p. 09 2340 5000.


"Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten,

pane sinetiksi ranteesi nauhaan.

Rakkaus on väkevä kuin kuolema,

kiivas ja kyltymätön kuin tuonela.

Sen hehku on tulen hehkua,

sen liekki on Herran liekki.

Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa,

virran tulva ei vie sitä mukanaan.

Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi,

hän saisi vain toisten pilkan".


Laulujen laulu 8:6-7