Lähetystyötä Etiopiassa, ystävyysseurakuntatyötä Sortavalassa

Kannelmäen seurakunnalla on oma nimikkolähetti ja kummilapsia Etiopiassa. Yhdessä Huopalahden rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa Kannelmäen seurakunta tukee ystävyysseurakuntaa Sortavalassa.

Lähetyksen toimintaa

Kannelmäen seurakunta tukee Suomen Lähetysseuran kautta Etiopiassa tehtävää lähetystyötä, ja seurakunnalla on Etiopiassa oma nimikkolähetti Päivi Anttila. Lähetyksen nimikkosopimuksen arvo on 7.000 euroa. Tavoitteena on saada kerättyä kannatustuotto seurakunnan lähetyksen järjestämän toiminnan kautta, mistä merkittävin tulonlähde ovat kaksi kertaa vuodessa järjestettävät myyjäiset.

Seurakunnassamme lähetyksen toimintaa suunnittelee lähetyksen vastuuryhmä, johon kuuluu lähetyspappi mukaan luettuna yhteensä kahdeksan jäsentä.

Lähetystyön säännöllinen viikkotoiminta muodostuu vuoroviikoin lähetyspiirin ja työtuvan toiminnasta. Lähetyspiirissä on ollut esillä lähetys- ja kansainvälistä tietoutta sekä vierailijoita kertomassa kuulumisia lähetyskentiltä.

Työtuvassa on tehty monenlaisia käsitöitä ja askartelua sekä valmistettu tuotteita myyjäisiin. Lähetyksen työtuvan kävijät osallistuvat aktiivisesti varojen keräämiseen seurakunnan kummilapsille Etiopian Dessien aids-orpojen projektin tukemiseksi Suomen Lähetysseuran kautta. Tämä tapahtuu pääosin keräämällä työtuvassa vapaaehtoista kahvirahaa. Sopimuksen arvo on 300 euroa/vuosi, mutta esimerkiksi vuonna 2015 kummilapsille saatiin tilitettyä 816,70 euroa. Kummilapset ovat myös osa lapsi- ja nuorisotyön lähetyskasvatusta, mikä tuo lähetystyötä koko seurakunnalle läheisemmäksi.

Ystävyysseurakuntamme Sortavala

Sortavalan luterilainen seurakunta on Huopalahden rovastikunnan seurakuntien (Haaga, Kannelmäki, Meilahti, Munkkiniemi ja Pitäjänmäki) yhteinen ystävyysseurakunta. Tietoa v. 1990 alkaneesta yhteistyöstä voi kysyä yhteyshenkilöiltä rovastikunnan seurakunnissa. Kannelmäen seurakunnassa yhteyshenkilö on Leena Saastamoinen leena.k.saastamoinen@gmail.com

Etiopialainen nainen kantaa pyykkiä korissa. Kuva SLS/Pirjo Lehtonen-Inkinen
Lähetyspiiriläisiä piparitalkoissa.
Lähetyksen myyjäispöydällä on Työtuvassa valmistettuja tuotteita.
Sortavalan kirkon lasimaalaus.