05.12. Onneksi olkoon: Selma | Palaute
Roihuvuoren seurakunta

Yhteisvastuukeräys 2022 Roihuvuoren seurakunnassa: Apua korona-ajasta kärsiville lapsille ja nuorille

21.01.2022, 12:49 /  päivitetty 21.03.2022, 18:22
Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tarjotaan tukea ja lisää turvallisia aikuisia nuorten arkeen. Lahjoita mulle huominen! - sinäkin voit auttaa
Mustavalkoisissa kuvissa neljä nuorta, joiden kasvojen päällä ikäänkuin hengityssuojaimena on teksti: lahjoita mulle huominen.

Yhteisvastuukeräys auttaa tänä vuonna koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria Suomessa ja maailmalla. Se alkaa sunnuntaina 6.2.2022 ja jatkuu aina vuoden loppuun asti.

40 prosenttia keräystuotosta kotimaahan


Erityisesti monet 15–19-vuotiaat nuoret ovat kärsineet etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista. Samoin monet ovat kokeneet yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta. Yhteisvastuulla 2022 hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan erityisesti mielen hyvinvointia – edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.

Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä uutuutena myös kouluihin. KouluSaappaassa koulun arkeen ja välitunneille tuodaan turvallisia aikuisia lisäkorviksi ja kannustajiksi. Vapaaehtoiset NettiSaappaan aikuiset etsivät kuuntelijaa kaipaavia nuoria sosiaalisen median eri alustoilla keskustellen, auttaen ja tukien. Varoilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä perheystävätoimintaa.

Saapas-toiminta toimii aktiivisesti Helsingissäkin ja jalkautuu vapaaehtoisten ja työntekijöiden joukolla säännöllisesti kaduille ja puistoihin nuoria kohtaamaan. Lisäksi päivystetään NettiSaappaassa.

20 % tuotosta suunnataan vuosittain valittavaan kotimaiseen kohteeseen, joka siis vuonna 2022 on Lasten ja nuorten keskus ja Saapas-toiminta. Toinen puolikas kotimaahan jäävästä tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta.

60 prosenttia tuotosta kansainväliseen apuun


Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä valitettavan usein kokonaan, koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen diakonian avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu kohdemaana Etelä-Sudan.

Pandemia on syventänyt jo valmiiksi vaikeaa Sudanin tilannetta ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden ahdinkoa. Monien kehittyvien maiden tapaan myös Etelä-Sudanin koulut suljettiin, ja lasten ja nuorten koulunkäynti keskeytyi. Monet nuoret ovat joutuneet naimisiin tai töihin alaikäisinä, jotta perheet ovat selvinneet taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja perheiden päivittäinen ravinnonsaanti on turvattu. Etelä-Sudanissa lasten ja nuorten turvallista paluuta opetuksen pariin tuetaan muun muassa kunnostamalla kouluja ja parantamalla perheiden tilannetta toimeentulomahdollisuuksien ja ruokaturvan saralla.

Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoa, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.

Vuodesta 1950 toiminut Yhteisvastuu on yksi Suomen suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä ja lähimmäisenrakkauden kansanliike. Keräyksellä autetaan hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.