16.11. Onneksi olkoon: Aarne, Aarno, Aarni | Palaute | På svenska | In English

Paavalin seurakunta

Paavalin seurakunta vahvasti mukana luterilaisten kirkkojen kokouksessa Namibiassa

Paavalin seurakunta

08.05.2017, 15:23 /  päivitetty 22.05.2017, 09:48

Oma evankelis-luterilainen kirkkomme on osa maailmanlaajaa luterilaista yhteisöä, johon kuuluu noin 74 miljoonaa jäsentä. Vaikka melkein puolet maailman luterilaisista asuu Euroopassa, suurimmat luterilaiset kirkot sijaitsevat Afrikassa, Etiopiassa ja Tansaniassa. Tänä reformaation merkkivuonna Luterilainen maailmanliitto kokoontuu 12. yleiskokoukseensa 10.–16. toukokuuta Windhoekissa, Namibiassa.

Paavalin seurakunnalla kokouksessa vahva edustus, sillä peräti kaksi seurakuntaneuvostomme jäsentä on mukana kokouksessa.

Minna Hietamäki osallistuu kokoukseen Luterilaisen maailmanliiton edellisen kauden neuvoston jäsenenä, ja hän on kirkon edustajana ehdolla myös tulevaan neuvostoon. Neuvosto ohjaa LML:n toimintaa yleiskokousten välillä. Namibian yleiskokouksessa Minna työskentelee komiteassa, joka muotoilee kokouksen pääviestin sekä tekee yleiskokouksen päätöslauselmien toimitustyötä. Minna osallistuu myös yleiskokousta edeltävään naisten esikokoukseen, jossa hän pitää esityksen aiheesta “sukupuoli teologisena kysymyksenä".

Tarja Kantola on mukana kokouksessa Kirkon ulkomaanavun puheenjohtajana. Luterilaisen maailmanliiton kokoukseen osallistuu Suomesta kirkon valtuuskunnan lisäksi edustajat Kirkon ulkomaanavusta ja Lähetysseurasta.

Mahdollisuus kokea luterilaisuuden koko kirjo

Suomalaisten panos Luterilaisen maailmanliiton toimintaan on viime vuosina ollut merkittävä. Maria Immonen on johtanut kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta vastaavaa Maailmanpalvelun yksikköä ja Kaisamari Hintikka teologisesta työskentelystä ja ekumeenisista suhteista vastaavaa yksikköä.

"Yleiskokous on merkittävä monella eri tasolla. Kokouksessa tehdään merkittäviä päätöksiä, jotka ohjaavat toimintaa seuraavien vuosien ajan", kertoo Minna Hietamäki.

"Tämän lisäksi yleiskokous on suurin luterilaisten maailmanlaaja yhteen tuleminen. Missään muualla ei ole mahdollista kohdata samalla tavalla luterilaisuuden koko kirjoa. On hienoa, että tänä vuonna kokousta on mahdollista seurata helposti sekä sosiaalisen median että netin kautta."

Luterilaisuus ei ole vain oman seurakuntamme tapakulttuuria

Minna toteaa, että hänelle LML:n yhteydessä toimimisessa on aina ollut merkityksellisintä tulla muistutetuksi siitä, että “luterilaisuus" on paljon muutakin kuin itselle tuttu oman seurakunnan tapakulttuuri tai oma suomalainen luterilaisuutemme.

"Omat kulttuuriset erityispiirteemme, esimerkiksi virsilaulun keskeisyys ja viimeisinä vuosikymmeninä korostunut jumalanpalveluksen liturgisuus sekä historiallisten herätysliikkeiden tuoma sisäinen moninaisuus, näyttäytyvät erilaisessa valossa. Pohjois-Euroopan ulkopuolella luterilaisuus on yleensä uskonnollinen vähemmistö ja tämä vähemmistöasema antaa kirkolle oman vastakulttuurisen sävynsä."

"Monissa paikoissa luterilaisuus tarkoittaa vahvaa sitoutumista oikeudenmukaisten yhteiskuntien rakentamiseen. Erityisesti naisten esikokouksissa näyttäytyy se, kuinka luterilaiset pyrkivät murtamaan epäoikeudenmukaisuutta ylläpitäviä kulttuurin muotoja sekä kirkon sisällä että laajemmin yhteiskunnassa", Minna kertoo.

Kirkoilla on rooli rauhantyössä

Kirkon ulkomaanapu toimii eri puolilla maailmaa kaikkein haavoittuvimpien ihmisten parissa.

"Työmme tavoitteena on kestävän muutoksen aikaansaaminen ja toimimme yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa. Toimintamme keskittyy kolmeen teemaan: jokaisella tulee olla oikeus rauhaan, oikeus koulutukseen ja oikeus hankkia kestävä toimeentulo", kertoo Tarja Kantola.

Kirkon ulkomaanapu on aktiivinen rauhanvälityksessä. Se toimii yhdessä muiden kansainvälisten järjestöjen ja YK:n kanssa uskonnollisten ja perinteisten rauhanvälittäjien verkostossa ja verkoston vetäjänä. Tarja sanoo odottavansa Windhoekissa mahdollisuutta keskustella eri maiden kirkkojen edustajien kanssa konfliktien ennaltaehkäisemisestä ja kirkkojen roolista rauhantyössä.

Luterilainen maailmanliitto ja sen jäsenkirkot ovat myös merkittäviä kehitysyhteistyön tekijöitä ja rahoittajia.

"Odotan kokouksen puheenvuoroilta ja päätöksiltä näkemystä siitä, miten vastaamme YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin ja miten toimimme ilmastonmuutosta vastaan", Tarja toteaa. "Konferenssi on antaa myös mahdollisuuden keskustella maailman pakolaistilanteesta eri maiden kirkkojen ja eri järjestöjen edustajien kanssa."

Paavalin seurakuntaneuvosto odottaa innolla jäsenedustajiensa kuulumisia ja kokemuksia yleiskokouksesta - ja mahdollisia vinkkejä siitä, minkä kirkon tai seurakunnan toimintaa voisimme "ystävyyden yhteisönä" seurata jatkossa tarkemmin.

Teksti ja kuva: Eeva Vallisaari


Yleiskokouksen verkkosivut https://www.lwfassembly.org/en

Twitterissä @lwfassembly

Seurattavia teemoja: #LiberatedByGodsGrace #lwfassembly #assembly365 #CreationNotForSale #SalvationNotForSale #HumanBeingsNotForSale