07.12. Onneksi olkoon: Sampsa | Palaute
Paavalin seurakunta

Seurakuntaneuvosto: Tavoitteena Paavalinkirkon avoimet ovet ja toimiva kirkkosali

Paavalin seurakunta

17.09.2021, 14:16
Paavalinkirkon päivittäinen aukiolo ja kirkkosalin kehittäminen nykyistä monipuolisemmaksi nousivat kärkeen, kun Paavalin seurakuntaneuvosto linjasi seurakunnan toiminnan tavoitteita tulevalle vuodelle 2022.

Kirkkotilaa aiotaan uudistaa muun muassa kastepuulla, rukousnurkkauksella sekä lasten tilaa kehittämällä. Myös jumalanpalvelus- ja hartauselämää kehitetään sekä luodaan tilaa hiljentymiselle muun muassa arkiretriittejä järjestämällä.

Seurakuntaneuvosto korostaa verkostoitumisen tärkeyttä ja läsnäolon vahvistamista. Erityisesti kasvatuksen ja diakonian yhteistyöverkostoja vahvistetaan mm. lisäämme yhteistyötä päiväkotien ja koulujen sekä Hermannin Varustamon ja eri diakonisten toimijoiden kanssa. Nuoria tuetaan koronanjälkeisessä yhteiskunnassa.

Lähetystyö nostetaan läpäisemään kaikki seurakunnan työalat. Seurakuntalaisten osallisuutta ja tietoisuutta lähetyskohteista vahvistetaan. Ilmastonsuojelu nostetaan lähetystyön painopisteeksi. Oman seurakunnan toiminnassa pyritään entistä kestävämpään kulutukseen eri tavoin.

Ensi vuoden tavoitteiden määrittely on osa seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2024. Paavalin alueelle rakennetaan tulevina vuosina ja väkimäärä lisääntyy arviolta noin neljällä-viidellä tuhannella ihmisellä. Seurakunnan voimavaroja keskitetään erityisesti seurakunnan jäsenyyden tukemiseen, kasteen esilläpitoon ja jäsenhankintaan, määritteli neuvosto.

Helsingin seurakunnissa ollaan lähivuodet tiukalla talouskuurilla. Paavalissa kulujen karsimista joudutaan seuraavan viiden vuoden aikana toteuttamaan sekä toiminnan että henkilöstön supistamisella. Virkojen ja työsuhteiden täyttäminen arvioidaan tarkasti. Toimitilat keskittyvät Paavalin kirkolle.

Seurakuntaneuvosto painottaa, että toiminnan kehittäminen edellyttää seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamista ja heidän osaamisensa saamista käyttöön.

Tietoa seurakuntaneuvostosta