02.03. Onneksi olkoon: Virve, Virva | Palaute
Paavalin seurakunta

Paavalin seurakunnan lähetystyötä uudistetaan

Paavalin seurakunta

16.02.2021, 13:36 /  päivitetty 16.02.2021, 13:48

Paavalin seurakunnan lähetystyö on uudistumassa. Seurakuntaneuvosto hyväksyi alkuvuodesta seurakunnan lähetysnäyn ja sen pohjalta valitsi helmikuun kokouksessaan lähetyskohteet. Lähetystyön yhteistyökumppanina on jatkossa Suomen Lähetysseura.

Tavoitteena on, että tieto lähetystyöstä ja sen merkityksestä läpäisee jatkossa kaikki työalat lapsista aikuisiin. Uutta toimintatapaa on ideoitu yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Myös lähetystyön painopisteet on määritelty yhdessä: ilmastonmuutoksen vastainen työ, seksuaalivähemmistöjen asemaan vaikuttaminen sekä lasten ja naisten aseman kohentaminen.

Paavalin seurakunnan nimikkolähetyskohteet

Latinalainen Amerikka, työaluetiedotus ja kummityö / Katja Tynkkynen

Paavalin seurakunnan jäsenen ja oman nimikkolähettimme Katja Tynkkysen työalueina ovat Kolumbia, Bolivia ja Venezuela. Katjan tehtävänä on tiedotustyön suunnittelu, koordinointi ja toteutus sekä yhteyshenkilönä toimiminen kummien sekä kummilasten ja -ryhmien välillä. Katjan asemapaikka on Bolivia, jonne hän on lähdössä kevään aikana, kun koronatilanne sen sallii. Ennen pandemiaa hän työskenteli Kolumbiassa.

Ilmastonmuutoksen vastainen työ

Etiopiassa Amharan läänissä toteutettavan hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöjen valmiutta vastata ilmastonmuutoksen uhkiin mm. kestävän maatalouden, kastelujärjestelmien ja vaihtoehtoisten elinkeinojen avulla.

Kaikkein heikoimmassa asemassa oleville nuorille, naisille ja vammaisille tarjotaan ruokaturvan tehostamiseksi pienkarjan pitoa ja vihreillä briketeillä toimivia liesiä. Naisia tuetaan myös säästö- ja tietoisuutta lisäävissä oma-apuryhmissä. Energiaa säästävien liesien lisäksi projekti auttaa kotitalouksia aurinkoenergian käyttöönotossa ja kouluttaa naisia, nuoria ja vammaisia ilmastokestävien teknologioiden käytössä.

Seksuaalivähemmistöjen asemaan vaikuttaminen

Manner-Kiinan Shaanxin maakunnassa toteutettavassa hankkeessa tuetaan kirkon HIV- ja diakoniatyötä Xi'anin kaupungin alueella Kiinan kristillisen neuvoston (CCC) sosiaalipalveluiden osaston kautta. Toiminnan myötä tehdään näkyväksi sateenkaarikansan oikeuksia tuoden esiin, että jokaisella ihmisellä on sukupuoliseen suuntautumiseen katsomatta oikeus kuulua tavallisiin yhteisöihin sen sijaan että heidät suljetaan niistä ulos tai työnnetään kirkon ja yhteiskunnan tavanomaisten palvelujärjestelmien ulottumattomiin.

Kirkon hiv-pisteen työntekijät kohtaavat seksityöntekijöitä, siirtotyöläisiä ja homomiehiä tarjoten hiv-testejä, tietoa hi-viruksesta ja seksuaaliterveydestä, kondomeja sekä kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea. Tavoitteena on, että diakoniatyön osaaminen vahvistaa Kiinan kirkon asemaa yhteiskunnassa.

Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret

Paavalin seurakunnan nuorten lähetyskohde on jo pitkään ollut Aids-orpojen tukihanke Pohjois-Etiopiassa Amharan alueella. Päätöksen yhteistyön jatkamisesta joko tässä hankkeessa tai mahdollisesta muutoksesta tekevät nuoret itse, päätti seurakuntaneuvosto. Tukea on kerätty mm. konfirmaatiomessuissa.

AIDSiin sairastuneita on Etiopiassa noin 1,2 miljoonaa. AIDS-orvot lapset ovat yksi sairauden surullisista seurauksista. Pohjois-Etiopian kaupungeissa heitä arvioidaan olevan yhteensä 12 500. Heistä 80 % ei saa minkäänlaista tukea. Hankkeen piirissä olevien lasten ja nuorten perustarpeet täytetään etsimällä heille tarvittaessa sijaisperhe sekä tarjoamalla lapsille että heidän perheilleen tukea ruuan, vaatteiden, lääkkeiden ja koulutarvikkeiden hankintaan. Nuoret saavat koulutusta ammattiin asti.

KATSO esittely Paavalin lähetyskohteista ja Lähetysseuran työstä

Paavalin seurakunnan lähetysnäky

”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni” (Matt 25:35-36).

Paavalin seurakunta on yhteisö, jossa tullaan nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Tämä periaate ohjaa myös meidän lähetysnäkyämme, sitä millaista seurakuntaa haluamme kasvattaa maailmalla.

Rukous

Me haluamme kasvattaa Kristuksen kirkkoa ja kerromme rohkeasti Jumalasta. Työssämme maailmalla kohtaamme kaikki matalalla kynnyksellä. Me kannamme ja tuemme heikompia. Armo kuuluu jokaiselle.

Jeesus teki toiminnallaan näkyväksi yhteisönsä häpäisemiä ihmisiä. Siksi hyväksyvä ja näkyväksi tekevä ihmisten kohtaaminen on toimintamme ytimessä.

Teot

Me toimimme ihmisten keskellä ja pyrimme turvaamaan jokaiselle hyvän elämän. Me autamme ihmisiä ilmastonmuutoksen keskellä ja koulutamme ihmisiä toimimaan kestävästi omassa lähiympäristössään. Me puolustamme ja tuemme heikommassa asemassa olevia, erityisesti naisia, lapsia ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Emme syrji ketään ja pyrimme työskentelemään syrjivien rakenteiden purkamiseksi.

Luotu on syntyisin Jumalasta. Siksi toimimme luomakunnan ja ihmisarvon puolustajana.

Ilo

Me innostumme ja innostamme! Teemme lähetystyötä suurella sydämellä ja haluamme jakaa omastamme. Heijastamme toivoa maailmalle ja iloitsemme jokaisesta työmme piirissä olevasta ihmisestä. Haluamme olla ihmisten keskellä, heidän iloissaan ja suruissaan ja autamme jokaista arjen haasteissa.

”Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia…”, kirjoittaa Paavali (Ef 2:19). Siksi emme kulje tai katso toistemme ohi. Kristuksessa olemme yhtä ja toisiamme varten.