28.02. Onneksi olkoon: Onni | Palaute | På svenska | In English

Paavalinkirkko

Seurakuntaneuvosto Paavalissa

Paavalin seurakunta

30.08.2018, 14:11
Mitä Paavalin seurakuntaneuvosto tekee ja mistä se päättää? Paavalin seurakuntaneuvostoon tarvitaan uusia päättäjiä johtamaan seurakuntaa yhdessä kirkkoherran kanssa. Valinnat tehdään syksyn vaaleissa. Seurakuntalainen, sinua tarvitaan! Asetu ehdolle – käy äänestämässä. Nyt voit vaikuttaa!

Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntaneuvoston jäsenet seuraavalle nelivuotiskaudelle ohjaamaan, suunnittelemaan ja kehittämään seurakunnan toimintaa. Meillä Paavalissa tehtävään tarvitaan 14 seurakuntalaista. Vaaleissa valitaan myös seurakuntien edustajat Helsingin yhteiseen kirkkovaltuustoon, Paavalista neljä henkilöä.

Seurakuntaneuvostoon valitut päättävät monista keskeisistä seurakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. He päättävät esimerkiksi seurakunnan rahojen käytöstä ja toiminnan painotuksista, työntekijävalinnoista ja uusista viroista sekä seurakunnan tiloista ja niiden käytöstä.

Meillä Paavalissa seurakuntaneuvosto on aktiivinen ja kantaaottava. Asioista äänestetään hyvin harvoin, mutta niistä keskustellaan paljon ja vilkkaasti. Parhaillaan työn alla on seurakunnan strategian uudistaminen. Yhdessä työntekijöiden kanssa neuvostossa pohditaan miten toimia, jotta seurakunnalla olisi paikkansa myös muuttuvassa, urbaanissa Helsingissä.

Viime vuosien isoja päätöksiä

Nyt päättymässä olevan kauden isoin rekrytointipäätös tehtiin, kun seurakuntaneuvosto valitsi uuden kirkkoherran vuonna 2015. Paavali oli Helsingissä ensimmäinen suomenkielinen seurakunta, jossa tätä vaalitapaa käytettiin. Kirkkoherran valinnan valmistelusta vastasi työryhmä, jossa oli kolme seurakuntaneuvoston jäsentä sekä eläkkeelle siirtymässä ollut kirkkoherra Parviainen. Kaikkiaan vaativa valintaprosessi kesti reilut puoli vuotta.

Suurta huomiota seurakuntamme sai syksyllä 2016, kun neuvostomme lähetti kirkolliskokousedustajille ja piispainkokoukselle vetoomuksen aloittaa valmistelut, jotka mahdollistaisivat myös samaa sukupuolta olevien parien kirkollisen vihkimisen 1.3.2017 muuttuvan avioliittolain mukaisesti. Seurakuntaneuvostomme ilmoitti samalla, että Paavalinkirkko ja seurakunnan muut tilat ovat kaikkien niiden avioliiton solmivien käytössä, jotka pyytävät liitolleen siunausta ja haluavat viettää hääjuhlaansa seurakunnassa.

Talouden sopeuttamiseksi on tehty vaikeita tiloihin liittyviä päätöksiä. Itä-Pasilan seurakuntakodista jouduttiin luopumaan. Päätös Kirkkonummella sijainneen seurakuntamme kesäkodin Mäntyniemen myynnistä oli myös vaikea. Myyntiin päädyttiin, sillä rakennuksen kunnostus olisi lähivuosina vaatinut suurta taloudellista panostusta. Seurakuntaneuvoston päätöksellä myynnistä saadut varat on sijoitettu omana rahastonaan osaksi Helsingin seurakuntayhtymän testamentti- ja lahjoitusvarallisuutta ja tuotto (arviolta noin 25 000 euroa vuodessa) käytetään jatkossa Paavalin seurakunnan diakonia-, lapsi- ja nuorisotyöhön.

Seurakuntaneuvostot ovat myös kirkon sisäisiä vaikuttajia. Viime talvena neuvostomme valitsi Helsingin piispanvaaliin Paavalista lähetettävät 25 maallikkovalitsijaa. Neuvosto nimesi heistä 24, ja yksi paikoista annettiin seurakunnan nuorisotyön valitsemalle nuorten edustajalle. - Seurakuntien luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat maallikkoedustajat kirkon ylimpään päättävään elimeen. Seuraavat kirkolliskokousvaalit pidetään vuonna 2020. Tulevat neuvoston jäsenet pääsevät siis vaikuttamaan tässä tärkeässä vaalissa!

Lue lisää ehdokkaaksi asettumisesta ja seurakuntavaaleista Paavalissa täältä!