05.07. Onneksi olkoon: Unto, Untamo | Palaute
Oulunkylän seurakunta

Helsingin seurakuntayhtymässä jatketaan säästäväistä linjaa

13.12.2018, 21:18 /  päivitetty 10.02.2020, 11:17
Kuvassa Juha Rintamäki

Helsingin seurakuntayhtymän toimintakulut ovat ensi vuonna 117,4 miljoonaa euroa. Investointeihin varataan 25,6 miljoonaa euroa. Kirkollisveroprosentti säilyy Helsingissä yhdessä prosentissa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti torstain kokouksessaan Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2019 talousarviosta ja vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Helsingin seurakuntien budjetti pysyy ensi vuonna suunnilleen samalla tasolla kuin tänäkin vuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että taloudenpidossa jatketaan säästäväisellä linjalla.

Verotuloja arvioidaan kertyvän Helsingissä 80,7 miljoonaa euroa ja kiinteä valtionrahoitus on 12,5 miljoonaa euroa. Kun 117,4 miljoonan toimintakuluista vähennetään 33,7 miljoonan toimintatuotot, ns. toimintakatteeksi jää talousarviossa 83,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 toimintakate on aiempia vuosia isompi sen vuoksi, että seurakunnille palautetaan kertaluontoisesti 4,8 miljoonaa euroa vuoden 2017 ylijäämästä käytettäväksi vuoden 2019 toimintaan.

Helsingissä on ollut kolmivuotinen säästöohjelma vuosina 2016–2018. Talouskasvun hidastumisen ja jäsenmäärän laskun vuoksi Helsingin seurakuntayhtymä on toteuttanut sopeutusohjelman, jossa on pienennetty kiinteistökantaa ja vähennetty noin 100 henkilötyövuotta. Tavoite on ollut tasapainottaa talous tulevia niukempia aikoja ajatellen. Seuraavien vuosien aikana jatketaan joistakin tehtävistä luopumista ja pyritään tekemään asioita entistä enemmän eri toimijoiden kanssa yhdessä.

Seurakuntayhtymän johtajana jatkaa Juha Rintamäki

Lisäksi valtuusto päätti seurakuntayhtymän johtajasta vuosille 2019–2020. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yhtymänjohtajaksi Lauttasaaren kirkkoherran Juha Rintamäen.

”Olen tästä luottamuksesta kiitollinen. Haluan omalta osaltani olla mukana tekemässä Helsingin seurakuntayhtymästä Suomen kirkon sisällä toimijaa, jonka tekemisestä halutaan muualla ottaa oppia. Tehdään asiat niin hyvin, että työmme on siunaukseksi helsinkiläisille ja esimerkiksi koko kirkolle”, Rintamäki sanoo.

Rintamäen mukaan helsinkiläisille tämä tarkoittaa merkityksellistä jäsenyyttä kristittyjen yhteisössä, joka kuulee tarpeen ja tukee hädänalaisia elämän eri tilanteissa, sekä hyödyntää jäsentensä laajaa osaamista. Helsingin seurakunnat toimivat helsinkiläisten tarpeen pohjalta ja vaikuttavuutta lisätäkseen yhteisesti keskittyvät juuri heihin, jotka kipeimmin apua tarvitsevat.

Lehtisaaren maanvuokran sopimusmalli hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi myös sopimusmallin Lehtisaaren maanvuokrasta, jonka pääkohdat valtuusto löi lukkoon jo toukokuussa 2017. Sopimusehdot ovat yhteisen kirkkovaltuuston tuolloin päättämien linjausten mukaiset. Tätä lomakepohjaa on tarkoitus käyttää jatkossa kaikissa Lehtisaaren maanvuokrasopimuksissa, ja sopimukset tuodaan vielä erikseen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäviksi.

Lehtisaaren maanvuokra-ajaksi on määritelty 20 vuotta ja vuosivuokra määräytyy siten, että se vastaa viittä prosenttia vuokra-alueen käytetyn rakennusoikeuden arvosta (e/k-m2), josta on tehty 40 prosentin alennus, ja vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin: käytännössä vuokra on kolme prosenttia em. arvosta. Ensimmäinen indeksitarkistus tehdään 1.1.2020 alkavan vuokranmaksukauden vuokraan. Valtuusto päätti jo aiemmin, että vuokrankorotuksia kohtuullistetaan siten, että ne porrastetaan kolmelle vuodelle.