14.04. Onneksi olkoon: Taito | Palaute
Oulunkylän seurakunta

Esittelyssä Elisa, diakonissa

Oulunkylän seurakunta

06.04.2021, 11:34
”Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa” Room.12:15
Elisa Hapuli seisoo tiilistä tehdyssä portaikossa, yläviistosta kuvattuna

Esittelyvuorossa seurakuntamme diakonissa Elisa Hapuli, joka vastaa tuttuihin kysymyksiin, sekä avaa tämän vuoden Yhteisvastuukeräystä diakoniatyön näkökulmasta.

Kuka olet?

Olen Elisa Hapuli, diakonissa. Olen toiminut Oulunkylän seurakunnassa diakoniatyöntekijänä jo vuodesta 1989. Vastuualueenani minulla on diakoninen vanhustyö, jossa kohtaan ikäihmisiä monenlaisissa elämän käännekohdissa.

Asun eläkkeellä olevan mieheni kanssa, ja meillä on kaksi aikuista tytärtä. Viime kesänä syntynyt ensimmäinen lapsenlapsemme on suuri ilonaiheemme. Isovanhempina meillä on suuri etuoikeus ja siunaus saada seurata pienen lapsen kehitystä.

Vapaa-aikana pidän sauvakävelystä, luonnon ihmettelystä, hiljaisista pysähtymisen ja katselun hetkistä arjessa, käsitöistä ja kirjojen lukemisesta.

Miksi olet täällä?

Olen aina tykännyt työstäni vanhusten parissa ja kokenut sen kutsumustyökseni.

Opintojeni diakoniaharjoitteluni osui Oulunkylän seurakuntaan ja valmistuttuani, täällä sattui olemaan vanhustyön vastuualueen diakonian virka auki. Minulla oli monipuolista osaamista vanhustyöstä, koska olin aiemmin työskennellyt terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla ja terveydenhoitajana sekä työterveyshuollossa että kotisairaanhoidossa. Tälle tielle jäin, kun sain diakonian viran.

Diakoniatyössä koen erityisesti tehtäväkseni olla hädänalaisen ihmisen rinnalla kulkija ja tukija. Minulle on tärkeää erilaisten ihmisten kohtaaminen. Iloitsen, että saan olla mukana vanhusten arjessa, läsnä niin iloissa kuin suruissa.

Olen saanut olla tukemassa vanhusta sairasvuoteella ja kuoleman lähestyessä. Tukea tarvitsevat myös lähiomaiset, kun heitä on kohdannut läheisen kuolema. Juuri saattohoidossa nousee usein hengelliset tarpeet esille ja koenkin, että hengellisten tarpeiden tunnistaminen ja hoitaminen ovat tärkeitä. Olen iloinnut saadessani tehdä hengellistä työtä. Haluan tuoda kristillisen sanoman luontevalla tavalla ihmisten arkeen ja juhlaan.

Tapaan vanhuksia seurakunnan erilaisissa tilaisuuksissa, ryhmissä, retkillä, leireillä, kodeissa, sairaalassa, laitoksissa, vaikka koronarajoitukset ovat nyt niitä rajoittaneet. Toivonkin, että mahdollisimman pian, koronarajoitukset helpottaisi. Keväällä työskentelin Helsinki-Avussa soittoringissä. Soitin vanhuksille ja kartoitin heidän avun tarvettaan.

Olen oppinut työssäni vanhuksilta paljon. Heiltä olen saanut arkista elämänviisautta. Kun kyselee vanhukselta hänen elämästään, aukeaa usein varsinainen aarreaitta. Elämässä tärkeintä ei olekaan työ tai raha, vaan läheisyys, rakkaus ja se, että kuuluu johonkin. Parasta on tavallinen ja rauhallinen arki. Vapaaehtoisina on myös usein ikäihmisiä. Yhteisvastuullisuus korostuu, koska asioita halutaan tehdä yhdessä.

Ajatuksia YV-keräyksen teemasta

Vuoden 2021 yhteisvastuukeräyksen teema on ajankohtainen, koska se pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon. Olen työssäni kohdannut heikoimmassa asemassa olevia ikäihmisiä. Vanhusten köyhyys näyttäytyy monin eri tavoin ja taustalla on monenlaisia syitä.

Elämässä voi tulla eteen yllättäviä elämänkäänteitä esim. sairauskierre apteekkilaskuineen saattaa suistaa velkakierteeseen. Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Iäkkäät, erityisesti yksin asuvat, ovat yliedustettuina pienituloisten joukossa ja pienituloisuus on yksi toimintakyvyn laskun riskitekijä. Olen huomannut myös, että monet ikääntyneet turvautuvat apuun vasta siinä vaiheessa, kun tilanne on mennyt jo todella huonoksi. Joskus eläkkeelle jääneet voivat tukea edelleen lapsiaan ja lapsenlapsiaan oman toimeentulon kustannuksella. Köyhyys ylipäänsä aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Taloudelliset ongelmat ovat lisääntyneet ennestään toimeentulotuen siirtyessä Kelaan.

Kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät ovat syynä taloudelliseen ahdinkoon. Yhä useammalla vanhuksella ei ole enää varaa terveydenhuoltoon. Moni joutuu miettimään, riittävätkö rahat vuokraan vai lääkkeisiin. Myös terveydenhuollosta koituvista maksuista tehdyt perinnät on lisääntyneet.

Vuoden 2021 YV-keräyksen varoilla tullaan toteuttamaan ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia ja digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen.

Usein ne vanhukset, joilla on huono taloudellinen asema, jäävät helposti digitalisaation ulkopuolelle ja samalla myös ulkopuolelle koko yhteiskunnasta. Nyt ikäihmisillä on mahdollisuus saada perusvalmiudet esim. pankki-, Kela- ja muuhun virastoasioimiseen tietokoneen välityksellä. Monet ikääntyneet mainitsevat myös älylaitteiden ja tietokoneiden käytön kustannukset yhtenä syynä internetin käyttämättömyyteen.

Nyt ikäihmisiä autetaan taloudellisen ahdingon korjaamisessa ja elämänlaadun kohentamisessa YV-keräysvaroin. Oulunkylän seurakunta käyttää 20% omasta keräystuotosta ikäihmisten tukemiseen. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi voimme ohjata ikäihmisiä esim. hankkimaan digi-taitoja tai järjestää heille mielekästä virkistäytymistä.