26.11. Onneksi olkoon: Sisko | Palaute
Östersundomin hautausmaa

Kungörelse
om att besittningstiden för en gravplats löper ut

28.11.2018, 11:43 /  päivitetty 13.11.2019, 11:23

För att informera de anhöriga har Helsingfors kyrkliga samfällighet fäst en kungörelse vid de gravar vars gravrätt löper ut i slutet av 2020.

Anhöriga som vill förlänga gravrätten ska kontakta samfällighetens gravtjänst och kan därefter avlägsna kungörelsen.

Samfälligheten meddelar också per brev om att gravrätten snart löper ut. Brevet sänds till den person som står som gravrättsinnehavare i samfällighetens register. En förutsättning för att brevet ska komma fram är att de anhöriga uppdaterat kontaktuppgifterna eller att samfälligheten hittat någon levande anhörig till den som begravts i graven.

Sedan hösten 2018 är det också möjligt att förlänga gravrätten via webben. Om du inte har möjlighet att besöka samfällighetens gravtjänst kan du fylla i den elektroniska blanketten och beställa förlängning av gravrätten via datorn.

Vår chattjänst fungerar må-fr kl 9-15.45. Vid andra klockslag kan du använda vår kontaktblankett.

Du kan också förlänga gravrätten genom att kontakta begravningsplatsens kontor eller samfällighetens gravtjänst.

Du avgör själv om du vill förlänga gravrättstiden. Gravrätten förlängs automatiskt om en ny person gravsätts i graven. För att släkten ska behålla sin rätt till graven måste gravrätten vara i kraft. Om släkten inte vill förlänga gravrätten återgår graven till samfälligheten då gravrätten löpt ut.

Då gravrätten upphört och graven återgått till samfälligheten har släkten rätt att på egen bekostnad avhämta gravstenen. Kontakta i så fall begravningsplatsens kontor. I annat fall sköter begravningsplatsen om att gravstenen avlägsnas och förstörs.

För tilläggsinformation kan du kontakta Helsingfors kyrkliga samfällighets gravtjänst, tfn 09 2340 6000 (vardagar kl 9-15.45).