17.06. Onneksi olkoon: Urho | Palaute | På svenska | In English

Östersundomin hautausmaa

Ohjeita hautajaisjärjestelyihin

09.05.2019, 17:09
Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaiden kappeleille ja hautausmaille varataan ajat Hautapalveluista. Hautajaiset voi järjestää itse tai hautaustoimiston avulla.

Varaukset


Siunaaminen

 • Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaiden kappeleissa ja hautausmailla toimituksia järjestetään tiistaista lauantaihin. Seurakuntien kirkkojen siunausajat sovitaan kyseisen seurakunnan kanssa.
 • Vainajan siunaa tavallisesti sen seurakunnan pappi, jonka alueella vainaja on viimeksi asunut. Papin palvelut ovat maksuttomia. Mikäli omaiset toivovat tiettyä tuttua pappia, kannattaa häneen olla yhteydessä suoraan. Papin kanssa on hyvä käydä läpi siunaustilaisuuden kulku ja mahdolliseen muistotilaisuuteen liittyviä asioita.
 • Täältä voit tarkistaa osoitteen perusteella, mihin seurakuntaan vainaja kuului.
 • Siunaustilaisuuden musiikkitoiveista sovitaan kanttorin kanssa. Hautausmaiden kappeleissa musiikista vastaa kanttori, kun ev.lut. pappi siunaa. Kanttorin palvelut ovat maksuttomia. Seurakuntien kirkoissa on seurakunnan kanttori, jonka kanssa voi keskustella musiikkitoiveista.
 • Vainajan ollessa evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen, on Helsingin seurakuntayhtymän kappelien ja kirkkojen käyttö siunaustilaisuuteen maksuton. Muilta peritään vuokra.
 • Tilaisuuden mahdollinen muu ohjelma.

Hautaaminen

 • Hautapaikasta Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaille sovitaan vähintään viikkoa ennen hautausta, jotta hauta ehditään avata.
 • Mikäli arkkuhautaus tulee olemassa olevaan sukuhautaan, täytyy hautamuistomerkin siirto tilata kiviliikkeen tai hautaustoimiston kautta. Mahdollisista kukkalaitteista voi sopia hautaustoimiston tai kukkakaupan kanssa. Palvelut ovat maksullisia.
 • Kun arkku lasketaan maahan siunaustilaisuudesta erillään (esim. siunaus kirkossa), täytyy Hautapalveluiden kanssa sopia hautaanlaskusta erikseen.
 • Tuhka on haudattava vuoden kuluessa tuhkaamisesta.
 • Uurnanlasku aika varataan aina erikseen Hautapalveluista.

Muistotilaisuuteen liittyviä asioita

 • Muistotilaisuutta varten voi tiloja tiedustella suoraan kyseisestä seurakunnasta, jonka tilaa halutaan käyttää.
 • Hietaniemen, Honkanummen ja Malmin hautausmailla on lounaskahvila, jonka tilaa voi tiedustella muistotilaisuutta varten.
 • Muistotilaisuus ei ole pakollinen, se voi olla vapaamuotoinen, eikä siinä tarvitse olla erillistä ohjelmaa.
 • Jos muistotilaisuus pidetään, kannattaa mahdollisesta adressien lukijasta sopia etukäteen.
 • Tilaisuuden mahdollinen musiikki ja muu ohjelma.

Kuolinpesän hoitaminen

 • Hautauksen kulut veloitetaan ensisijaisesti kuolinpesän varoista.
 • Kuolinpesän ollessa varaton, voi hautausavustusta anoa kunnan sosiaalitoimesta, joka voi myöntää avustusta välttämättömiin hautauskuluihin, muut kustannukset tulevat omaisten hoidettavaksi. Omaiset voivat myös itse maksaa kaikki kulut. Viime kädessä hautauskuluista vastaa hautausvaraukset tehnyt henkilö, joka on tehnyt velkaa kuolinpesän nimissä.
 • Hautaushinnasto löytyy täältä. Hinnastoon on koottu hautaustoimen maksut, esimerkiksi hautapaikan lunastus, haudan hallinta-ajan jatkaminen, hautaus- ja tuhkausmaksut, muistolaatat ja muistomerkkien aluspalkkien hinnat sekä kappelimaksut.
 • Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.
 • Sukuselvitykset Helsingin seurakunnissa kirjoillaoloajalta tilataan Keskusrekisterin virkatodistuspalveluista.

Muita muistettavia asioita

 • Hautaustoimiston kanssa on sovittava vainajan kuljetuksista, arkun ja/tai uurnan hankkimisesta sekä muista mahdollisista palveluista. Arkun ja uurnan voi myös valmistaa itse. Vainajan pukemiseen ja arkkuun laittamiseen voi osallistua myös.
 • Haudanhoito tilataan Hautapalveluista tai hautausmaan toimistosta. Haudan voi myös hoitaa itse tai hoidon voi tilata yksityiseltä yritykseltä.
 • Suruviesti ja kutsut hautajaisiin.
 • Valokuvaaminen tilaisuudessa.
 • Kantajat arkkuhautauksessa, yleensä 6 henkilöä.
 • Kukat: oma kukkalaite siunaustilaisuuteen ja mahdolliset muut kukat; siunaus- ja muistotilaisuuspaikan koristelu, arkkulaite, uurnan koriste.
 • Saattoväen opastaminen esim. ajo-ohjeet yms.
 • Mahdollinen ohjelmalehtinen.‍