26.01. Onneksi olkoon: Joonatan | Palaute
Munkkiniemen seurakunta

Helsingissä päästään rippileireille ja muuta toimintaa käynnistetään kesäkuussa

12.05.2020, 15:16 /  päivitetty 19.05.2020, 10:38
Helsinkiläiset nuoret pääsevät koronapandemiasta huolimatta rippileireille ensi kesänä. Helsingin seurakuntien rippileirit käynnistyvät tietyin rajoituksin ja turvallisuus huomioiden pääosin 10. kesäkuuta alkaen.
Nuoria laituilla.

”Rippikoulu on vuosikymmenet ollut kulloisellekin ikäluokalle paikka, jossa on voitu yhdessä pohtia elämää, kuolemaa sekä uskoa. Saman mahdollisuuden Helsingin seurakunnat haluavat tarjota myös tämän vuoden riparinuorille”, yhtymänjohtaja Juha Rintamäki sanoo.

”Kovin erilaisia niistä toki tulee kuin aiempina vuosina, sillä riparit joudutaan järjestämään poikkeavien turvallisuusohjeiden takia toisin. Noudatamme viranomaisten ohjeita ja linjauksia leirien suunnittelussa ja toteutuksessa, turvallisuudesta huolehtien. Jos tilanteet tästä muuttuvat, reagoimme nopeasti. Leirikeskukset on varattu varmuuden vuoksi koko syksyn viikonlopuiksi ripareita varten.”

Kesäkuun ensimmäisen viikon leireille ja Viroon suunnitelluille leireille tarjotaan syyskaudella korvaavat leirivuorot. Myös Korpirauhaan suunnitellut kolme 70 hengen leiriä saavat osittain korvaavia syysvuoroja, koska niiden koko ylittää kokoontumisrajoitukset. Seurakunnat päättävät tehdyn turvallisuusselvityksen pohjalta, toteutuuko mahdollinen leiririppikoulu yhtäaikaisesti koko ryhmän osalta vai käyttääkö seurakunta leiriviikkonsa jakamalla leirin kahteen pienempään ryhmään.

Leirejä järjestetään vielä syksylläkin

Kivisaaren leirikeskus pysyy tänä vuonna kokonaan suljettuna, sillä wc- ja pesutilat eivät koronatilanteessa ole siellä riittävät. Lekholmenin leirisaari varataan pelkästään riparikäyttöön, joten muilta kesiltä tuttu ajanvietto ei onnistu siellä tänä kesänä.

Leireihin liittyy tänä kesänä hygienia- ja turvallisuusohjeiden lisäksi muutakin tavallisesta poikkeavaa. Tänä kesänä esimerkiksi perheenjäsenet tai muut ulkopuoliset eivät voi vierailla leireillä. Myös toimista mahdollisista sairastumistapauksista laaditaan tarkat suunnitelmat.

Niille nuorille, jotka eivät pääse kesällä riparille, pyritään järjestämään syksyllä pitkän viikonlopun syysleirejä. Konfirmaatiomessujen ajankohtaa ja toteutusta mietitään vielä. Turvallisuusohjeet ovat niissä samat kuin muissakin jumalanpalveluksissa.

Seurakunnat ovat yhteydessä rippikoululaisiinsa ja kertovat tarkemmin rippikoulun toteuttamisesta tällä ja ensi viikolla. Katso lisätietoa seurakuntasi kotisivuilta netistä.

Ristiäiset, häät ja hautaan siunaamiset

Kasteisiin, häihin ja hautaan siunaamisiin voi kesäkuun alusta osallistua yli 50 henkeä. Osanottajien turvallisuus varmistetaan huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja hygieniasta. Pienissä kirkkotiloissa tai siunauskappeleissa voidaan väkimäärää joutua rajaamaan.

Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä.

Myös kodeissa pidettävät kastejuhlat tai muut tilaisuudet ovat jälleen mahdollisia turvallisuusasiat huomioon ottaen. Muistotilaisuuksia, hää- ja kastejuhlia voidaan järjestää seurakuntien tiloissa edellä mainitut osallistujarajoitukset huomioiden.

Kirkollisen toimituksen jälkeen vietettävä muistotilaisuus, hää- ja kastejuhla on yksityinen tilaisuus, jonka toteutuksesta vastuu on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavissa kirkollisissa toimituksissa.

Jumalanpalveluksiin saa taas osallistua

Seurakuntalaiset voivat kokoontua messuihin ja jumalanpalveluksiin kesäkuun alusta alkaen. Tilaisuuksiin voi osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että turvallisuusohjeita noudatetaan. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä.

Ehtoollisen vietosta annettuihin ohjeisiin voi tutustua täältä.

Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi edelleen. Jumalanpalvelusten lähettäminen verkossa jatkuu siten, että joka sunnuntai on ainakin muutamasta Helsingin kirkosta luvassa striimiä eli videon suoratoistoa tai videotallenne.

Muut seurakuntatilaisuudet - kerhot, ryhmät ja päiväleirit

Lasten, nuorten ja perheiden päivätoimintaa järjestetään niin, että toiminnassa on mukana enintään 50 henkeä. Eri puolille Helsinkiä ollaan aloittamassa muun muassa erilaista kesätoimintaa puistoissa. Lapsiperheille on jaettu tietoa tästä ja monista muista tukipalveluista, joita kaupunki ja seurakunnat tarjoavat. Monet ryhmät ja kerhot ovat normaaliin tapaan kesätauolla koulujen loma-ajan.

Helsingin seurakunnat seuraa jatkuvasti viranomaisten ohjeistuksia ja tekee tarvittaessa tarkentavia muutoksia niiden pohjalta.

Apua ja tukea saa myös kesällä

Poikkeustila jatkuu yhä. Yli 70-vuotiaita ei kannusteta osallistumaan kokoavaan toimintaan. Seurakuntien, kaupungin ja järjestöjen yhdessä toteuttamaa Helsinki-apua ikääntyneille jatketaan niin kauan kuin rajoitukset iäkkäimmille ovat voimassa. Myös lapsia, nuoria ja lapsiperheitä autetaan tehostetusti.

Lisätietoa ruoka- ja asiointiavusta ja muustakin avusta löytyy täältä: https://www.helsinginseurakunnat.fi/apuajatukea.html.stx

Rippileirit järjestetään poikkeusolo-olosuhteissa, muun muassa turvallisuudesta ja hygieniasta huolehditaan nyt tarkasti. Kuva aiemmilta vuosilta Lekholmenista, jolloin turvallisuusväleistä ei tarvinnut kantaa huolta. Kuva: Pekka Akin