09.07. Onneksi olkoon: Jasmin, Ilta, Jade | Palaute
Munkkiniemen seurakunta

Valitsijayhdistykset Munkkiniemen seurakunnassa

Munkkiniemen seurakunta

04.09.2018, 13:39
Ehdokkaaksi pääset asettumaan vaaliyhdistyksen kautta. Voit ottaa yhteyttä jo perustettujen yhdistysten yhteyshenkilöön tai perustaa oman listan.

Seurakunnan rakentajat

  • Uskomme kirkon sanomaan ja uudistumiseen
  • Kehitämme monimuotoista jumalanpalveluselämää
  • Verkostoidumme vahvasti Munkinseudun eri toimijoiden kanssa
  • Otamme sekä seurakuntalaisten että työntekijöiden kyvyt ja taidot käyttöön
  • Kannamme vastuumme lähimmäisistämme lähellä ja kaukana
  • Etsimme tuoreita ja luovia ratkaisuja kaikenikäisten seurakuntalaisten parhaaksi
  • Hoidamme vastuullisesti seurakunnan taloutta kirkon yleisen talouskehityksen puitteissa
  • Haluamme tehdä ratkaisuja ja päätöksiä, joiden kanssa voimme elää vielä vuosien päästä

Yhteyshenkilö: Kaarina Osmoviita, p. 040 519 5142, kaarina.osmoviita(at)gmail.com

Kokoomuslainen seurakuntaväki

Meidän kirkkomme on jokaista varten

Meidän tehtävämme on välittää toinen toisistamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seurakunta on välittämisen ja lähimmäisenrakkauden yhteisö. Se kulkee erityisesti hätää kärsivien rinnalla.

Meidän kirkkomme on arjessa kiinni oleva seurakuntalaisten tarpeisiin vastaava yhteisö. Seurakunta on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityisesti, kun se on lähellä ihmisten elämää kasteessa, iltarukouksessa, päivä- ja perhekerhoissa, rippikoulussa, vihkimisessä, diakoniatyössä ja hautaan siunaamisessa. Seurakunta on parhaimmillaan ihmisten koko elämää tukeva kristittyjen yhteisö. Seurakunnan hartaus- ja jumalanpalveluselämällä on tässä tärkeä roolinsa.

Kirkon tulee kuitenkin uudistua pystyäkseen vastaamaan kristillisenä yhteisönä uusiin haasteisiin. Seurakuntien talous on tiukempi ja resurssit ovat rajatumpia kuin aikaisemmin. Seurakuntien on mietittävä painopistealueitaan, jotta toimintaa ei vain sopeuteta vaan supistuvien resurssien keskellä yritetään löytää uusia toimintatapoja.

yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, puh. 050 4143272, eevaliisa.kolttasarkanen(at)gmail.com