21.08. Onneksi olkoon: Soini, Veini | Palaute | På svenska | In English

Munkkiniemen seurakunta

Kysymyksiä ja vastauksia Munkan ripareihin liittyen

Munkkiniemen seurakunta

16.01.2019, 11:34
Monenlaiset asiat rippikouluun ja konfirmaatioon liittyen saattavat mietityttää. Tässä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

FAQ eli UKK - Munkkiniemen seurakunnan riparit

Kuka voi tulla rippikouluun?

Ryhmämuotoiseen rippikouluun voivat ensisijaisesti hakea kyseisenä vuonna 15 vuotta tai enemmän täyttävät Munkkiniemen seurakuntaan kuuluvat ja muut Munkkiniemen seurakunnan alueella asuvat nuoret. Rippikoulun voi käydä, vaikka ei olisikaan seurakunnan jäsen. Konfirmaatioon osallistuminen edellyttää kuitenkin kirkkoon liittymistä. Uskonnonvapauslain mukaan 12 vuotta täyttänyt voi liittyä seurakunnan jäseneksi huoltajiensa luvalla. Mahdollinen kaste järjestetään rippikoulun aikana nuoren ja huoltajien valitsemana ajankohtana.

Miten rippikouluun ilmoittaudutaan?

Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautumisajankohta on lokakuussa, tarkemmat tiedot löytyvät Munkkiniemen seurakunnan kotisivuilta kohdasta ”rippikoulu”.

Onko ilmoittautumisjärjestyksellä vaikutusta siihen, mihin ryhmään nuori tulee valituksi?

Ei ole. Rippikouluryhmiin valitaan noin 25 nuorta ja ryhmät jaetaan vasta sitten kun ilmoittautumisaika on päättynyt.

Milloin saan tietää oman rippikouluryhmäni?

Saat marraskuussa kotiisi kirjeen, jossa kerrotaan, mihin rippikouluryhmään olet päässyt. Tätä ennen emme voi antaa puhelimitse tietoja rippikoulupaikoista, joten odotathan kärsivällisesti kirjettäsi.

Voiko rippikouluryhmää vaihtaa?

Mikäli nuorella ilmenee tarvetta ryhmän vaihtamiseen, tulee olla välittömästi yhteydessä rippikoulupappi Riikka Saarnoon. Vaihto voi olla mahdollista, mikäli muissa ryhmissä on tilaa.

Nuoren on kuitenkin tärkeää osallistua aloitusjakson tapaamisiin ja suorittaa omatoimisia tutustumisia seurakunnan toimintaan sen ryhmän aikataulujen mukaisesti, johon hänet on sijoitettu.

Kuinka kauan rippikoulu kestää?

Rippikoulu on noin puolen vuoden mittainen matka kristilliseen uskoon ja nuoren elämänkysymyksiin. Se alkaa oikeastaan jo ilmoittautumisesta, mutta käytännössä vasta tammikuun rippikoulusunnuntaista. Puolivuotinen rippikoulu alkaa alkujaksolla, jolloin tutustutaan sekä omaa rippikouluryhmään että seurakunnan elämään.

Rippikouluun kuuluu aina tiivis ja aktiivinen intensiivijakso, joka on joko leiri tai päivärippikoulu kaupungissa. Puolivuotisen rippikoulun huipentaa ja päättää konfirmaatiomessu. Konfirmointi edellyttää sen, että nuori on suorittanut sekä aloitusjakson että intensiivijakson hyväksytysti.

Miten leirimaksu laskutetaan?

Huoltaja saa sähköpostiinsa noin kaksi kuukautta ennen leirijakson alkua ohjeet leirimaksun maksamisesta. Lasku erääntyy noin kuukautta ennen leirin alkua.

Mikäli perheellä on tarve saada leirimaksuun alennusta tai vapautus, on syytä ajoissa olla yhteydessä seurakuntamme diakonissaan Mia Salmioon (mia.salmio@evl.fi).

Miten nuori voi korvata poissaolojaan?

Rippikoulu koostuu alkujaksosta ja intensiivijaksosta. Alkujaksolla tutustutaan seurakunnan elämään. Jokaisella ripariryhmällä on oma aikataulunsa. On toivottavaa, että nuori pystyisi kulkemaan koko rippikoulun oman ryhmänsä mukana. Jos kuitenkin jokin tilaisuus jää välistä, korvaamisesta pitää sopia oman ryhmän ohjaajien kanssa.

Mikäli intensiivijakso (leiri) keskeytyy esimerkiksi sairastumisen vuoksi, poissaolojen korvaamisesta täytyy sopia ryhmän ohjaajien kanssa. Tällöin poissaolopäivät korvataan esimerkiksi henkilökohtaisilla tapaamisilla sekä tehtävillä. Intensiivijakson keskeytyessä nuoren konfirmaatiopäivä saattaa siirtyä eteenpäin.

Pitääkö jotain opetella ulkoa?

Rippikoulussa opetellaan ulkoa kristinuskon kannalta keskeisiä rukouksia ja raamatunlauseita. Monet niistä ovat sellaisia, jotka seurakunta lausuu esimerkiksi messussa yhdessä, mm. uskontunnustus ja Isä meidän -rukous.

Ulkoläksyistä ei kannata ottaa paineita, kenenkään rippikoulun käyminen ei jää kiinni niiden oppimisesta. Niitä lausutaan yhdessä monissa eri tilanteissa ja nuoret oppivat ne viimeistään intensiivijakson aikana. Ohjaajat ottavat aina huomioon nuorten mahdolliset oppimisvaikeudet ja –häiriöt. Niistä kannattaa jutella rohkeasti heti rippikoulun alussa.

Kuka saa osallistua ehtoolliselle ja koska?

Ateriayhteys on Raamatussa keskeinen yhteyden, ystävyyden ja luottamuksen merkki. Ehtoollisen sakramentti on Jeesuksen asettama pyhä ateria ja tarkoitettu jokaiselle kristitylle uskon vahvistukseksi.

Rippikoulun juuret ovat itsenäiselle ehtoolliselle valmistamisessa. Lapset voivat vanhempiensa tai muiden kristilliseen kasvatukseen osallistuvien kanssa osallistua ehtoolliselle. Näin myös rippikoululaiset voivat rippikoulun aikana osallistua ehtoolliselle yhteisessä jumalanpalveluksessa rippikoulunsa ohjaajan kanssa.

Uudessa rippikoulusuunnitelmassa painotetaan ehtoolliskasvatusta ja sitä, että nuoret osallistuvat ehtoolliselle jo ennen omaa konfirmaatiotaan. Rippikouluun tulevilla nuorilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus osallistua yhdessä ehtoolliselle jo rippikoulusunnuntaina.

Ymmärrämme myös, että on edelleen perheitä, joissa nuoren halutaan - vanhan perinteen mukaisesti - osallistuvan ehtoolliselle ensimmäistä kertaa vasta omassa konfirmaatiossaan. Jokainen saa tehdä valinnan henkilökohtaisten ajatustensa ja tunteidensa perusteella. Ehtoollinen perustuu vapaaehtoisuuteen ja ehtoollispöytään voi tulla myös ottamaan vastaan siunauksen.

Kuinka kauan konfirmaatiomessu kestää?

Konfirmaatiomessu kestää on noin tunnin ja 15 minuuttia. Toinen 15 minuuttia kannattaa kuitenkin varata todistusten jakoon ja siihen, että nuorilla menee messun päätyttyä hieman aikaa albojen palauttamisessa.

Onko konfirmaation vierasmäärää jotenkin rajoitettu?

Ei ole, kaikki ovat tervetulleita konfirmaatiojuhlaan. Kirkko voi tulla kuitenkin melko täyteen, joten jos haluaa (hyvän) istumapaikan, kannattaa saapua ajoissa.

Kuinka monta kummia siunaamisessa saa olla mukana? Tarvitseeko sitä harjoitella?

Konfirmaatiossa kummit kutsutaan mukaan siunaamaan nuoria. Kummien määrää ei ole rajoitettu, sopu sijaa antaa. Kummien kannattaa kuitenkin istua kirkossa sellaisessa paikassa, että he pääsevät liikkumaan helposti kirkon etuosaan. Heidät kutsutaan konfirmaatiossa alttarin äärelle oman kummilapsensa taakse. Messun toimittajat antavat tarvittavat ohjeet juhlassa.

Saako konfirmaatiojuhlassa valokuvata?

Kyllä saa, mutta mielellään omalta paikalta. Valokuvaaminen ei saisi häiritä nuorten juhlahetkeä.