27.09. Onneksi olkoon: Vesa | Palaute
Malmin seurakunta

Mitä kuuluu? -työpaja: Tapulissa halutaan saada ihmiset tutustumaan toisiinsa taustasta riippumatta

Malmin seurakunta

30.09.2019, 13:33 /  päivitetty 14.10.2019, 10:26
Tapulissa huolenaiheeksi nousivat eriarvoisuuden ja syrjäytymisen kitkeminen sekä eri kulttuurisista tai uskonnollisista taustoista tulevien ihmisten yhdistäminen. Kuinka alueella saataisiin purettua jännitteitä ja ennakkoluuloja?
Mitä kuuluu Tapuli? -työpaja

Tapulin seurakuntakodilla järjestetyssä Mitä kuuluu Tapuli? -työpajassa keskusteltiin lauantaina 14. syyskuuta siitä, mikä tapulilaisen elämässä on merkityksellistä, mikä ilahduttaa, mikä huolestuttaa ja mitä Malmin seurakunta voisi tehdä joulunaikaan yhdessä tapulilaisten kanssa.

Työpajan aluksi keskusteltiin siitä, jaksavatko työikäiset osallistua seurakunnan järjestämään iltatoimintaan rankan työpäivän jälkeen? Perheelliset kokevat tämän jossain määrin haasteelliseksi, mutta voisivat lasten kanssa osallistua yhteiselle illalliselle tai hartaushetkeen. Myös tapahtumien ja ihmisten tuttuus toisi turvallisuutta ja intoa osallistumiseen.

Seurakuntakoti nähtiin paikkana, jonne ihmiset osaavat tulla ja sinne tulemisen kynnys koettiin matalana. Samaan hengenvetoon todettiin, ettei Tapulissa ole kuitenkaan riittävästi kokoontumispaikkoja.

– Alueella pitäisi panostaa nuorten hyvinvointiin ja nuorille tulisi saada tekemistä tai tiloja, jotta he voisivat tutustua toisiinsa. Suuri osa jää torille notkumaan.

Keskusteluissa Tapulia luonnehdittiin monimuotoiseksi, nuorekkaaksi ja juna-aseman myötä liikkuvaksi kaupunginosaksi.

Kuinka saada ihmiset yhteen ja tutustumaan toisiinsa?

Osallistujat pohtivat sitä, kuinka saada aluelaiset asemasta ja taustasta riippumatta samaan tilaan niin, että kohtaaminen olisi kaikkien kannalta miellyttävää.

– Kuinka saadaan kulttuurilliset ja uskonnolliset näkemykset mahdollisimman minimiin niin, että kaikki uskaltavat olla omana itsenään?

Keskustelussa nousi esiin eriarvoisuuden ja kahtiajaon kitkeminen esimerkiksi maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä. Osallistujat ehdottivat, että sekä maahanmuuttajataustaiset että kantasuomalaiset voisivat esitellä vastavuoroisesti toisilleen omaa uskontoaan tai kulttuuriaan. Keskustelussa myös muistutettiin, että Tapulissa asuu alkoholismin ja päihteiden myötä paljon syrjäytyneitä ihmisiä.

– Kuinka saadaan ihmiset liimautumaan niin, että syntyisi pysyviä sosiaalisia kontakteja? osallistujat pohtivat, miten alueen ihmiset voisivat tutustua toisiinsa.

Työpajassa mietittiin myös, miten tapulilaiset saisivat parhaiten tietoa alueen tapahtumista.

– Ihmiset eivät useinkaan pysähdy lukemaan ilmoistauluja tai pitkiä tekstejä. Info pitää saada pähkinänkuoressa. Jos informaatio ei miellytä, se pistetään sivuun. Saataisiinko vaikka tiedote tapahtumista per talo tai kortteli, osallistujat pohtivat.

Osallistujat muistuttivat siitä, että kirkon tehtävänä on tänä päivänä modifioitua yhteiskuntaan ja aikaan.

– Miten seurakunta pystyy olemaan näkyvissä, mutta ei seurakuntana eikä auktoriteettina, kuten seurakunta on usein tapana nähdä? Miten seurakunta pystyy olemaan näkyvissä ilman sanomaa, mutta sanomalla?

Joulunaika herätti monenlaisia ajatuksia

Joulunajan suunnittelu synnytti osallistujissa paljon ideoita ja etenkin lasten osallistaminen ja osallistuminen nähtiin hyvin tärkeänä osana joulua. Osallistujat ehdottivat, että lapset voisivat esimerkiksi esittää jouluisia näytelmiä, piirtää tai maalata jouluaiheisia kuvia tai lukea Jouluradiossa itse tehtyjä jouluun liittyviä runoja, tarinoita ja kokemuksia.

Pimeyden keskelle toivottiin valotaideteosta tai valoihin puettua joulukuusta, jonka ympärillä vietettäisiin valonjuhlaa. Juhlassa voisi jakaa Tapulin lapsille myös lahjoja. Myös rekiajelua tai lumilinnan tekemistä ehdotettiin, jotka olisivat erityisesti lasten mieleen.

Joulua vietetään Jeesuksen syntymän muistoksi. Osallistujat esittivät, että Jeesuksen syntymästä voisi järjestää näytelmän. Yhdessä leipominen ja lahjojen tekeminen sekä niiden paketoiminen saivat myös kannatusta. Yksinäisiä ja heitä, jotka eivät pääse liikkumaan kodeistaan, olisi myös syytä muistaa joulunaikaan jouluherkuin ja joululauluin.

Lisäksi ehdotettiin hiljaista hetkeä yhteisessä tilassa ilman älylaitteita ja kiirettä sekä jonkinlaista hiljentymisen rataa lapsille. Elävä joulukalenteri nähtiin myös hauskana toteuttamiskelpoisena ideana. Samoin se, että jokainen voisi jakaa omat joulumuistonsa ja joulunviettotraditionsa toinen toisilleen.

Jatkoon menevistä joulunajan ideoista äänestetään myöhemmin syksyllä.

Työpaja järjestettiin osana Malmin seurakunnan palvelumuotoiluprojektia, jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä seurakunnan alueella asuvien ja toimivien työikäisten ihmisten elämästä ja toiveista. Mitä kuuluu? -työpajoja on järjestetty syyskuun aikana myös Viikissä ja Malmilla. Työpajoissa on haluttu erityisesti kuulla heitä, joita ei kirkolla muuten näy.

Seurakunnan työntekijät ovat viime kesänä kulkeneet kaduilla ja tehneet miltei sata palvelumuotoiluhaastattelua, joissa alustavasti selvitettiin aluelaisten ajatuksia kirkosta, seurakunnasta sekä omasta ja seurakunnan joulusta.